Södertörns högskola får kritik

HÖGSKOLAN2005-10-18
Södertörns högskola får allvarlig kritik av Högskoleverket sedan rektor Ingela Josefsson sparkat ut en lärare och prefekten ställt in hans kurser i retorik.

Den 20 december i fjol fick retorikläraren vid Södertörns högskola beskedet att hans anställning inte skulle förlängas under vårterminen. Enligt honom hade 60-70 studenter då redan fått besked om att de var antagna till vårens kurser. Läraren förbjöds också att examinera de studenter han undervisat under hösten.

Högskoleverket kritiserar Södertörns högskola på fyra punkter:

  • besluten att byta examinator och att ställa in kurserna fattades inte av behörig beslutsfattare,
  • besluten dokumenterades aldrig skriftligen,
  • besluten fattades utan information eller samråd med studentrepresentant,
  • genom att ställa in kurserna återkallade man i praktiken utan laglig grund ett gynnande förvaltningsbeslut, vilket skadade de studenter som redan blivit antagna.

När rektor sedan stängde av läraren, förbjöd honom tillträde till högskolans lokaler och bytte lösenord på hans dator överskred hon sina befogenheter – beslut om avstängning kan enligt högskoleförordningen bara fattas av högskolestyrelse eller personalansvarsnämnd.

Det var prefekten vid institutionen för retorik som själv fattade beslutet att ta ifrån läraren både examinationen av höstens studenter och att ställa in vårens kurser.

Enligt Högskoleverkets utredning var det bara den ämnesansvarige professorn som kunnat besluta om att byta examinator. Men professorn ansåg att det var rimligt att läraren själv fullföljde examinationen.

När det gäller beslutet att ställa in vårens kurser fattades också det av prefekten, enligt högskolans uppgifter efter samråd med professorn. Men ett sådant beslut kunde bara fattas av utbildnings- och forskningsnämnden, enligt Högskoleverket.

Rektor Ingela Josefsson säger att hon tar till sig kritiken, framför allt när det gäller de studenter som drabbades. Om de formella bristerna i besluten säger hon att ”det här var en miss som inte ska upprepas”.

Varför blev det nödvändigt att med så kort varsel sparka ut läraren?

– Det är personliga skäl som ligger bakom, säger rektor Ingela Josefsson.

– Och det är ett missförstånd att han fick sparken – han hade en tidsbegränsad anställning som inte förlängdes.

Läraren själv har passerat pensionsåldern och hade arbetat som kursansvarig på högskolan de senaste fem åren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.