Splittrad styrning inom Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2015-04-01
En förändrad yrkesroll för Försäkringskassans controllers har lett till splittrad styrning i myndigheten. Den slutsatsen dras i en studie som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, låtit göra.

De senaste årens förändringsarbete inom Försäkringskassan har inneburit att controllrar har blivit mer av bollplank som kan anlitas vid behov, konstaterar ISF. Ny organisation, minskad siffer- och detaljstyrning och ökad kundorientering har minskat deras inflytande över styrningen. Vissa mätningar och analyser som tidigare var centrala arbetsuppgifter för controllern har delvis tagits över av andra inom myndigheten.

Den nya styrningen medför både möjligheter och risker, enligt studien. Att fler får vara delaktiga i styrningsarbetet kan skapa engagemang, motivation och kreativitet. Å andra sidan kan det vara svårt för de nya grupper som inkluderas i styrningen att ta fullt ansvar för den.

”Den nya inriktningen på styrningen verkar ibland ha resulterat i ett limboliknande tillstånd. Varken controllrar, chefer eller medarbetare vet vad som är styrande”, säger Maria Mårtensson, en av forskarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Studien visar att det finns en risk för att effektiviteten försämras och att principen om likabehandling äventyras när handläggarteam med liknande problem löser dem oberoende av varandra och på olika sätt. Andra tänkbara problem är bristande mät- och metodkunskaper på lokala kontor där man börjat göra egna kundmätningar.

Studien är gjord av forskare vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm på uppdrag av ISF.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.