ST begär att ensamarbetet på pendeltågen upphör

SPÅRTRAFIKEN2023-03-21

ST Pendeln vill att Arbetsmiljöverket stoppar ensamarbetet på Stockholms pendeltåg. Skyddsorganisationen anser inte att riskerna med avvecklingen av tågvärdarna analyserats tillräckligt. ”Det är vårt sista hopp om vi inte kan få politikerna att ändra sig”, säger huvudskyddsombudet Nuru Magram.

Av:  Börge Nilsson

I slutet av februari blev det klart att den styrande koalitionen i Region Stockholm, som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, väljer att gå vidare med planerna på att avveckla tågvärdarna på pendeltågen. Samtidigt meddelades att hälften av pendeltågen skulle köras utan tågvärdar redan från 1 mars.

Beslutet har lett till stark kritik från facket och från lokförare som inte vill vara ensamma med ansvaret för säkerheten ombord på pendeltågen.

Huvudskyddsombudet för MTR pendeln, Nuru Magram, har därför lämnat en så kallad 6:6a-begäran till Arbetsmiljöverket. Av begäran framgår att huvudskyddsombudet vill att MTR, som kör tågen på uppdrag av SL, upphör med ensambemanningen och implementeringen av den på pendeltågen.

– Vi behöver ha två människor ombord. Det handlar om säkerhet, säger Nuru Magram.

Om en lokförare ensam ska hantera mer än tusen resenärer vid en evakuering eller en påkörning, blir pressen alldeles för stor och arbetsgivarens kameraövervakning undanröjer inte på något sätt de risker som lokföraren utsätts för, skriver Nuru Magram i skrivelsen som är ställd till pendeltågsoperatören MTR.

Ett tungt vägande argument mot ensamarbete är att den dåvarande regeringen 2006 förbjöd ensambemanning på Stockholmspendeln, skriver huvudskyddsombudet i begäran.

Men regeringsbeslutet gällde ett annat bolag, Citypendeln i Sverige AB, och har ingenting alls med MTR och dagens trafik att göra, anser MTR som helt tillbakavisar fackets begäran.

Nuru Magram är inte nöjd med arbetsgivarens agerande. Därför har huvudskyddsombudet gått vidare och begär nu att Arbetsmiljöverket ska stoppa ensambemanningen.

”De åtgärdsförslag arbetsgivaren tittat på kommer inte kunna överbrygga det faktum att delar av pendeltågstrafiken körs i väglöst land varför hjälp inte kommer att kunna komma fram rimlig tid”, skriver huvudskyddsombudet i begäran till Arbetsmiljöverket.

Huvudskyddsombudet är också kritisk till den 23-sidiga granskning från konsultbolaget WSP som Region Stockholm hänvisar till när det gäller beslutet att avskaffa tågvärdarna.

Tidningen Arbetaren har granskat det snart två år gamla genomförandebeslutet om att montera kameror på tågen. Där, skriver tidningen, har olika begrepp blandats ihop. Det Region Stockholm nu inför är DOO, Driver Only Operation, där det bara finns en lokförare på tågen. Men det begreppet nämns inte i genomförandebeslutet. Där talas det i stället om DCO, Driver Controlled Operation, där lokföraren sköter utrop och dörrstängningar men det ändå finns en tågvakt ombord.

– Det är ju helt två skilda saker. Det verkar som om de gjort en felaktig granskning, säger Roger Delin, som är ordförande för ST-Pendeln.

Beslutet att ersätta tågvärdarna med kameror togs sommaren 2021 av det tidigare styret i Region Stockholm, som leddes av Moderaterna och där även Centern och Miljöpartiet ingick. Sedan valet styrs regionen av en koalition med Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Tillsammans med Vänsterpartiet har de majoritet, men i just den här frågan har de inte Vänsterpartiets stöd.

Före valet i höstas lovade Socialdemokraterna att stoppa avvecklingen av tågvärdarna om de kom till makten. Enligt fackliga företrädare som Publikt talat med gav det många röster till partiet bland dem som arbetar på pendeltågen.

Jens Sjöström, investeringsregionråd, S, vill inte ställa upp på en intervju, men kommenterar beslutet i ett mejl till Publikt.

”Socialdemokraterna drev frågan om tågvärdarna i valet och i förhandlingarna efter valet. Den överenskommelse som Mittenkoalitionen landade i var att pausa avvecklingen av tågvärdarna och göra en ny utredning för att kunna säkerställa säkerheten och tillgängligheten”, skriver Jens Sjöström.

Den nya utredningen är en konsultgranskning på 23 sidor. Den har kritiserats hårt av de fackliga organisationerna, men den styrande koalitionen anser att den garanterar att säkerhetskraven har uppfyllts.

”Den utredning som nu ligger till grund för regionens beslut besvarar de farhågor vi tidigare hade”, skriver Jens Sjöström som också hävdar att frågan redan är avgjord och inte kommer upp till behandling vid trafiknämndens kommande möte den 22 mars.

”Beslutet om tågvärdarna är redan fattat i juni 2021. Genomförandet av det beslutet pausades och pausen är upphävd. Den frågan kommer inte regionstyret lägga fram för beslut”.

Men det kommer Vänsterpartiet att göra, försäkrar partiets kommunikationschef i Region Stockholm, Cal Orre. På trafiknämndens möte kommer de att föreslå att avvecklingen av tågvärdarna avbryts.

Moderaterna ledde regionen när det första beslutet fattades och väntas stödja avvecklingen. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är emot. Nuru Magram hoppas nu att Socialdemokraterna ska rösta nej om frågan kommer upp till votering.

– Lyckas vi inte övertyga sossarna, som svek oss i sista minuten, så är det andra alternativet att Arbetsmiljöverket sätter stopp. Jag hoppas verkligen att de gör det, för det här är fullständigt galet, säger huvudskyddsombudet Nuru Magram.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA