ST-kritik mot beredningen av nya budgeten

STATSBUDGETEN2018-12-12
Den M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.

Det blev som väntat budgetförslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna som gick igenom i riksdagens omröstning om statsbudgeten för nästa år. Detta eftersom SD röstade för det när deras eget budgetförslag fallit tidigare under omröstningsproceduren, och Centerpartiet och Liberalerna lade ned sina röster.

Det blir alltså en övergångsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet som får administrera en borgerlig budget tills en ny regering tillträder. Regeringspartierna och Vänsterpartiet var under budgetdebatten starkt kritiska till att alternativa budgetar lagts fram i detta läge.

STs ordförande Britta Lejon anser också att hanteringen lämnar mycket i övrigt att önska, eftersom den statsbudget som nu kommer att gälla inte har kunnat beredas på normalt sätt.

– Som det är nu vet vi bara hur budgeten kommer att se ut på en övergripande nivå, konstaterar hon. För myndigheterna är det fortfarande oklart i många avseenden vilken budget som ska gälla. Det kommer att klarna först i utskottsbehandlingen.

Den utskottsreservation från M och KD som antogs av riksdagen är på omkring 35 A4-sidor. Det kan jämföras med den ”tekniska” budget som övergångsregeringen lade fram i mitten av november, som omfattar 12 bokvolymer. Britta Lejon tycker att processen lett till en så illa underbyggd statsbudget att grundlagen behöver ses över.

– Statens verksamhet är för viktig för att tas med ett så bristfälligt underlag.

Reservationen innehåller endast utgiftsramar för de 27 utgiftsområden som budgeten är indelad i. Totalt innebär de en neddragning av statens utgifter med närmare 3,6 miljarder kronor i förhållande till övergångsregeringens budgetproposition. Men beslut om innehållet i utgiftsområdena, exempelvis enskilda myndigheters förvaltningsanslag, kommer de närmaste veckorna efter beredning i riksdagens utskott. De sista besluten om utgiftsområden fattas 21 december.

M och KD satsar stora summor på rättsväsendet – bland annat på höjda polislöner – och på sjukvården, liksom på ett nytt jobbskatteavdrag som kostar 10 miljarder kronor. Vidare höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt till 42 000 kronor i månaden.

Budgetminskningar görs på bland annat Arbetsförmedlingens anslag. Neddragningar var planerade ända sedan S-MP-regeringens vårproposition, men de kommer nu att bli större. Inga siffror har presenterats offentligt av partierna, men generaldirektören Mikael Sjöberg skriver på myndighetens intranät att det handlar om närmare 400 miljoner kronor nästa år och 800 miljoner kronor 2020. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet anställda behöver minskas med 4 500 personer.

M och KD upprepar i sin utskottsreservation Allianspartiernas tidigare budskap att Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form bör läggas ned, men den frågan kommer att bli föremål för fortsatt behandling av regering och riksdag.

Av tidigare budgetmotioner framgår också att de vill lägga ned såväl Jämställdhetsmyndigheten som Delegationen mot segregation, Delmos. Moderaterna föreslog i sin budgetmotion en successiv utfasning av anslagen, medan KD ville ta bort dem helt redan 2019. I den budgetreservation som riksdagen antagit framgår dock enbart en ospecificerad anslagsminskning inom det utgiftsområde som täcker de båda myndigheternas förvaltningsanslag.

Jämställdhetsmyndigheten och Delmos startade sin verksamhet i januari i år.

– Det får orimliga konsekvenser, och är inte förenligt med god personalpolitik, att man lägger ned myndigheter efter ett år, kommenterar Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Statsbudgeten
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.