ST-kritik mot Trafikinspektion

TILLSYN2007-05-16
En gemensam tillsynsmyndighet för vägar, tågtrafik, flyg och sjöfart ger inte självklart bättre effektivitet, skriver ST i sitt remissvar till en utredning.

Utredaren Ingvar Åkesson föreslog i december förra året att en ny myndighet, Trafikinspektionen, skulle bildas och samla all trafiktillsyn under en hatt. Förslaget innebär att Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen läggs ned och att de fristående inspektionerna för sjöfart och vägtrafik förs in i den nya myndigheten.

 

STs remissvar tar inte direkt ställning till organisationsförslaget, men reser flera frågetecken kring det. Exempelvis är flygsäkerhetsarbetet i hög grad styrt av internationella konventioner, vilket kan medföra att samordningen på ett nationellt plan med andra trafikslag blir begränsad. På vägtrafikområdet behövs mer analys av ansvarsfrågorna, anser ST. Dessutom skiljer sig myndigheterna åt vad gäller sektorsansvar.

 

Om Trafikinspektionen bildas bör den enligt ST finnas både i Norrköping – där Sjöfartsverket och Luftfartsverkets huvudkontor ligger – och Borlänge, där Vägverket och Banverket har huvudkontor. Visserligen finns det vinster med en samlad inspektion, men eftersom erfarenhetsmässigt få följer med vid en flytt riskerar man ett alltför stort kompetenstapp om man väljer en ort.

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kommunikationer
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.