ST kritiserar att satsningar enbart går till poliser

POLISEN2022-06-17
Polismyndigheten och Polisförbundet har kommit överens om höjda ingångslöner och dubblerad övertidsersättning för poliser. STs uppfattning är att det inte kommer att lösa Polisens problem. Förbundet vill att civilanställda som gör samma saker som poliser ska få ta del av satsningarna, och att det ska göras satsningar även på övrig civilanställd personal.

Polismyndigheten och Polisförbundet har kommit överens om hur de av riksdagen beslutade särskilt avsatta lönemedlen för satsningar på polislöner ska användas. Det handlar om 400 miljoner kronor om året under 2022, 2023 och 2024.

I överenskommelsen ingår bland annat att ingångslönerna för poliser ska höjas och övertidsersättningen dubbleras.

Syftet med de avsatta medlen är att underlätta nyrekrytering och förhindra att poliser söker sig till andra yrken.

I ett pressmeddelande kritiserar ST att satsningarna inte kommer civilanställd personal till del. Enligt förbundet består personalflykten från Polismyndigheten inte främst av utbildade poliser, utan framför allt av civilanställda.

Ska svensk polis klara att växa och möta de krav på förstärkt förmåga som samhället ställer, kan man inte enbart hoppas på att det är poliser som ska göra jobbet, skriver ST i pressmeddelandet, och konstaterar att det finns många arbetsuppgifter inom polisen som inte kräver polisutbildning. ”Utvecklingen har gått så långt att nyexaminerade poliser sätts att hantera passansökningar, medan man infört anställningsstopp för civilanställda”, skriver förbundet.

Pär Renberg, ordförande för ST inom Polisen, framhåller i pressmeddelandet att alla anställda måste ges bra förutsättningar om Polisen ska lyckas med sina uppgifter: ”Då behövs i stor utsträckning satsningar även på den civila personalen, som i många fall utför samma arbete som utbildade poliser. Men med det nya avtalet mellan arbetsgivaren och facken bäddar myndigheten för att de civilanställda kommer söka sig nya jobb i ännu större utsträckning än man gör idag.”

För att klara målet att bli 38 000 anställda år 2025 måste polismyndigheten bli en mer attraktiv arbetsplats även för dem som inte är polisutbildade, skriver ST. Förbundet kräver att de som utför samma uppgifter inom polisen ska få del av samma satsningar.

”Med en personalpolitik där man enbart fokuserar på den del av personalen som är utbildade poliser skjuter Polismyndighetens ledning bredvid målet att antalet poliser ska öka. Rikspolischef Anders Thornberg måste inse att alla personalkategorier behövs i det här läget”, understryker STs ordförande Britta Lejon i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.