Bild: Fredrik Hjerling

ST överklagar inte beslut i mål om Tesla

FACKLIGT2024-01-10

Tingsrätten låter inte ST och Seko delta i rättsprocessen mellan Tesla och Postnord. Fackförbunden kommer inte heller att överklaga beslutet. STs förbundsjurist Joakim Lindqvist är nöjd med tingsrättens konstaterande att förbundets konfliktåtgärd inte kommer att påverkas av utgången i målet.

Tesla har stämt Postnord för att leveranserna till bilföretaget uteblivet, vilket är en följd av den blockad mot utdelning som ST och Seko beslutat om.

Blockaden är en sympatiåtgärd i konflikten om kollektivavtal mellan Tesla och fackförbundet IF Metall. Den stoppade utdelningen av post och paket har bland annat gjort det svårare för Tesla att få registreringsskyltar, som vanligtvis levereras med Postnord.

Kort efter att Teslas stämning lämnats in till Solna tingsrätt begärde de båda fackförbunden att få intervenera och därmed delta som part i målet. ST och Seko ansåg att deras konfliktåtgärd kunde påverkas av domstolens beslut och ville därför föra fram sina argument.

Men strax före jul beslutade tingsrätten att avslå förbundens begäran. ST och Seko har nu landat i att de inte kommer att överklaga beslutet, något som Arbetsvärlden var först med att rapportera.

STs förbundsjurist Joakim Lindqvist konstaterar att syftet med förbundens begäran, att få fram argumenten om rätten till konfliktåtgärder, ändå är uppnått.

– Vi har hela tiden ansett att Tesla inte kan neutralisera vår sympatiåtgärd genom att stämma Postnord. Men vi var ändå rädda för att tingsrätten skulle gå på den linjen och att det kunde få stora konsekvenser för oss, säger han.

Tingsrätten skriver i beslutet att avslå ST och Sekos gemensamma intervention att målet inte kommer att kunna påverka fackförbundens konfliktåtgärder.

– Det var precis det vi ville framföra från första början. Skulle vi däremot ha välkomnats in i processen hade det däremot betytt att konfliktåtgärderna kunde påverkas. Det blev en paradox, säger Joakim Lindqvist.

Han ser också positivt på att även Postnord lyft fram argument om fackförbundens grundläggande rättigheter till konfliktåtgärder. Skulle tingsrätten trots allt ändå landa i ett beslut som påverkar fackförbundens rättigheter anser Joakim Lindqvist att det bör finnas möjlighet att väcka talan i Arbetsdomstolen.

– Men det blir väldigt hypotetiskt och jag tror inte att det kommer att bli så, säger han.

Tesla har under den tid som processen i tingsrätten pågått hittat ett sätt att ändå få fram registreringsskyltar till sina bilar. I stället för att de levereras till företaget skickas de nu i stället hem till den nya ägaren.

Från STs sida planeras i nuläget inga ytterligare åtgärder mot Tesla.

– Det är inget vi har diskuterat. Men det beror också på hur andra förbund agerar och vilka förfrågningar vi får framöver, säger Joakim Lindqvist.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA