Annons:

ST stämmer Kriminalvården i Arbetsdomstolen

KRIMINALVÅRDEN2018-03-19

ST stämmer Kriminalvården inför Arbetsdomstolen. Enligt ST vägrar myndigheten att betala ut övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal. ”Jag tycker det är förvånansvärt att en statlig arbetsgivare agerar på det här sättet”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.

Stämningsansökan gäller Kriminalvårdens transportenhet och ett lokalt kollektivavtal från 1996, som reglerar anställnings- och arbetstidsvillkor. 

Verksamheten är uppdelad i inrikes- och utrikestransporter och beroende på om man arbetar med inrikes- eller utrikestransporter gäller olika regler för arbetstid och ersättningar. 

Enligt STs stämningsansökan har de som arbetar med inrikes transporter rätt till övertidsersättning mellan 21.00 och 06.00. För dem som arbetar med utrikes transporter finns ingen sådan reglering. 

STs uppfattning är att parterna varit överens om att aktiviteten ska styra vilka arbetstidsregler som ska gälla. Vid inrikes transport ska inrikesreglerna tillämpas och vid utrikes transport utrikesreglerna.

– Så har det också tillämpats sedan avtalets tillkomst, säger Veera Littmarck

Hösten 2016 förklarade Kriminalvården att man ville ändra på tolkningen av avtalet från och med 1 januari 2017. ST förklarade sig oenigt. Trots det fattade Kriminalvården ett ensidigt arbetsgivarbeslut om att förlägga arbetsuppgifterna på ett nytt sätt. Därefter har de som tjänstgjort enligt utrikes regler inte fått övertidsersättning när de utför inrikes transporter, förklarar Veera Littmarck.

– Jag tycket att det är ett konstigt agerande från Kriminalvården när vi har ett avtal och praxis som tillämpats på ett sätt i över tjugo år, säger hon.

Stämningen rör tre personer som arbetar vid utrikes transporter, men som kallats in för att sköta inrikes transporter, men inte fått övertidsersättning. 

– Men det är bara toppen av ett isberg, säger Veera Littmarck. 

Joachim Danielsson, i STs avdelningsstyrelse, konstaterar att det är en diametral skillnad i hur avtalet tillämpas nu och före 1 januari 2017.

Han tror att det finns ett ekonomiskt incitament. 

– Transportuppdraget har ju växt allt eftersom vi tar över allt fler transporter från Polisen. Då vill man såklart använda all tillgänglig personal och som arbetsgivaren tolkar avtalet blir ju utrikestransportörer billigare att använda. Vi har märkt att man använder utrikespersonal allt oftare för uppdrag innan klockan sex på morgonen. 

Men det finns också en rättviseaspekt i det hela. 

– Att utföra samma jobb ger i dagsläget olika mycket betalt. Går inrikespersonal in och jobbar natt så får de övertid. 

ST yrkar på allmänt skadestånd till facket med 50 000 kronor. För de tre berörda yrkas allmänt skadestånd med 5 000 kronor till var och en och ekonomiskt skadestånd om 903, 859 och 885 kronor. 

Berit Sundvall är HR-expert på Kriminalvården och har inte hunnit sätta sig in i stämningsansökan. 

– Det enda jag kan säga är att vi har haft olika åsikter i ärendet i de tvisteförhandlingar som pågått. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA