ST upplöser branschavdelning inom spårtrafiken

SPÅRTRAFIKEN2024-04-05

STs förbundsstyrelse har beslutat att upplösa branschavdelningen ST inom spårtrafiken. Enligt förbundet finns uppgifter om kränkningar av kanslianställda, liksom indikationer på brott mot stadgar och etiska riktlinjer. En oberoende utredning ska tillsättas för att gå till botten med problemen.

Under onsdagen beslutade STs förbundsstyrelse att upplösa förbundets branschavdelning inom spårtrafiken. Branschavdelningen har haft ansvaret för att bevaka övergripande frågor som rör spårtrafiken och bidra i påverkansarbete. Men den har även haft en administrativ roll när det gäller att inrätta avdelningar på arbetsplatser inom spårtrafikbranschen.

Beslutet kommer efter att förbundet fått uppgifter som tyder på brott mot stadgar och etiska riktlinjer, samt samarbetsproblem och kränkningar mot kanslipersonal, berättar STs förbundsordförande Britta Lejon.

– Vi har information som gör att vi inte känner oss trygga med att våra medlemmars fackliga intressen tas tillvara i samband med nedläggningar och uppstarter av bolag. Vi behöver vara säkra på att det sker på ett korrekt sätt och det har varit svårt att få till ett samarbete med branschstyrelsen gällande detta, säger hon.

Enligt Britta Lejon är det senaste exemplet SJs övertagande av pendeltågstrafiken i Stockholm från MTR.

– Det är det som i närtid har lett fram till besluten. Den förändringen har varit väldigt svårhanterad. Men det är tyvärr inte det enda exemplet. Det finns även annat som behöver utredas.

Den fackliga verksamheten på bolagen inom spårtrafikbranschen och de förtroendevalda där kommer att finnas kvar, framhåller hon.

– Den kommer inte att förändras. Kansliet kommer att stötta precis som vanligt där vi har medlemmar, säger Britta Lejon.

Vad innebär beslutet för medlemmarna på Stockholms pendeltåg?

– Vi har ett skyddsombud valt där. Men det finns medlemmar som inte har lokal facklig representation. Den situationen är inte löst och vi arbetar med det.

Förbundsstyrelsen har även beslutat att en oberoende utredning ska undersöka vad som hänt och branschstyrelsens arbete. Vem som ska hålla i den eller när den kan bli klar är än så länge inte klart.

Varför väljer ni att upplösa branschavdelningen innan utredningen påbörjats?

– Annars ser vi inte att vi har möjlighet att säkerställa förutsättningarna för en korrekt utredning. Just med tanke på att det av arbetsmiljöskäl har varit så svårt att samarbeta med branschstyrelsen.

Britta Lejon säger att hon inte kan svara på om det är hela styrelsen som varit svår att samarbeta med eller om det handlar om enskilda personer.

Kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder?

– Jag vet inte. Jag kan inte heller föregå utredningen. Det är viktigt att det blir en extern utredning. Det tror vi är nödvändigt i den här situationen. Annars skulle inte resultatet tas emot väl inom spårtrafiken, eftersom det är så svårt med samarbetsklimatet. I mitt huvud har jag tänkt att det mest givna är att fråga vår auktoriserade revisor.

En följd av beslutet att upplösa branschavdelningen blir att dess stolar kommer att stå tomma på STs kongress som hålls i slutet av maj.

– Det är väldigt olyckligt. Vi lär inte hinna med utredningen innan dess. Sedan får vi hoppas att vi löser det här så att det inte blir längre problem med representationen än nödvändigt. Men vi lär inte greja det på mindre än två månader, säger Britta Lejon.

Att det ska ha förekommit kränkningar mot kanslipersonal är också skälet till att STs kanslichef Marie Säll för knappt två veckor sedan fattat beslut om att STs kanslianställda inte ska ha kontakt med branschstyrelsen för ST inom spårtrafiken.

Under ett möte med branschstyrelsen i mars om pendeltågens verksamhetsövergång ska det enligt henne ha uppstått en ohållbar arbetssituation där kanslipersonal upplevde kränkningar. Det ledde i sin tur till flera incidentrapporter och en skrivelse från huvudskyddsombudet till kanslichefen.

Efter det fattades beslutet om att stoppa kontakterna och ta ärendet vidare till förbundsstyrelsen, berättar Marie Säll.

– Det var kulmen på samarbetsproblem som pågått även tidigare. Det är djupt olyckligt att det har blivit så. Mina ombudsmän har uttryckt att de försökt ge korrekt och stadgeenlig information, men att det funnits olika tolkningar. Jag välkomnar beslutet om en oberoende utredning så att vi får saker och ting på bordet och kan se vad som hänt, säger hon.

Kommer ni att anmäla det som hänt till Arbetsmiljöverket eller Polisen?

– Det kan jag inte svara på i dag, det blir i så fall i ett senare skede, säger Marie Säll.

Branschavdelningens tidigare styrelseordförande Doris Philip är förvånad över förbundsstyrelsens beslut.

– Vi känner oss dömda utan att ha blivit tillfrågade och vet inte heller exakt vad det är man slår ned på. Det känns odemokratiskt att vi inte har fått föra vår talan. Jag tror att vi alla i styrelsen tar det här väldigt personligt. Vi är inte heltidsfackliga och gör det mesta arbetet på vår fritid. Vi är oroliga för vad som ska hända på arbetsplatserna och vilka konsekvenser det här ska få, säger hon.

Doris Philip är även förvånad över anklagelserna om brott mot stadgar och etiska riktlinjer och om att förbundet inte kunnat säkerställa medlemmarnas fackliga intressen.

– Vi har alltid haft medlemmarnas bästa för våra ögon, både centralt och lokalt. Jag vet inte vad det är vi har gjort eller vad förbundet hänvisar till. Utan en förklaring är det svårt att bemöta.

Anställda på STs kansli ska vid ett möte med er ha upplevt sig kränkta och känt att det varit en ohållbar arbetssituation. Hur ser du på det?

– Jag känner inte till det. Så de får hemskt gärna tala om vad det handlar om. Det här är återigen en anklagelse som vi inte fått några besked om. Vad jag kan påminna mig har vi inte fått några sådana indikationer under väldigt lång tid. Jag kan inte uttala mig mer om det än att jag inte vet vad det handlar om.

Det ska ha skett i samband med ett möte om SJ och MTR i mars. Var du med då?

– Jodå, vi var med allihopa. Branschstyrelsen var med och även representanter från de två avdelningarna det handlar om. Visst var det upprörda känslor och högt i tak. Men att gå därifrån och säga att det handlar om kränkningar tycker jag är att dra det väl långt. Ingen av oss övriga som var med känner igen den bilden och vi har inte heller fått någon möjlighet att bemöta det här.

Kanslianställda kände sig ändå kränkta, vad tänker du om det?

– Jag tycker det är väldigt tråkigt. Det var inte alls meningen eller tanken att det skulle sluta på det sättet. Vi ville ge de enskilda avdelningarna en chans att prata med kansliet. Att det skulle få den här konsekvensen var inte alls något vi trodde.

Det ska ha funnits olika åsikter om hanteringen av verksamhetsövergångar, vad är din bild av det?

– Det stämmer, vi har lyssnat på dem som är lokalt förtroendevalda och deras åsikter. Enligt förbundet ska avdelningarna slås ihop. Men avdelningarna, framför allt den ena, vill inte det. Vi ordnade ett möte för att hitta en lösning, säger Doris Philip.

På mötet där hela branschstyrelsen och de två avdelningarna fanns med ska det sedan ha blivit upprörda känslor, berättar hon.

– Det handlar om två väldigt olika delar av branschen. Att köra lok är inte detsamma som att köra tunnelbana eller gods, eller att jobba i depåerna. Det är stora skillnader och man kan inte ha en stationsvärd som sitter och förhandlar för verkstan. För man kan inte varandras problem.

Doris Philip tycker även att det är problematiskt att branschavdelningen nu kommer att sakna ombud under STs kongress i slutet av maj.

– Det känns väldigt odemokratiskt. Våra medlemmar kommer över huvud taget inte vara representerade och vi kommer inte kunna vara med och rösta om förbundsstyrelsen eller någonting.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Spårtrafiken
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA