Ledarskapsproblem, svårtolkade mål och otydliga rutiner har i kombination med interna konflikter skapat arbetsmiljöproblem på en av Boverkets enheter, enligt STs avdelningsordförande Emma Fäldt.
Bild: Franz Feldmanis
Ledarskapsproblem, svårtolkade mål och otydliga rutiner har i kombination med interna konflikter skapat arbetsmiljöproblem på en av Boverkets enheter, enligt STs avdelningsordförande Emma Fäldt.

ST vill se insatser mot arbetsmiljöproblem på Boverket

BOVERKET2020-04-24
Sedan en längre tid dras en av Boverkets enheter med arbetsmiljöproblem. En eskalerande konflikt mellan ett fåtal individer uppges ha påverkat hela enheten, och lett till bland annat ökad sjukfrånvaro. ST vill att arbetsgivaren agerar. ”Personalen är ganska frustrerad och matt över situationen och att den fortfarande inte är löst”, säger STs avdelningsordförande Emma Fäldt.

Ledarskapsproblem, svårtolkade mål och otydliga rutiner har i kombination med interna konflikter skapat arbetsmiljöproblem på en av Boverkets enheter, enligt STs avdelningsordförande Emma Fäldt.

Enheten har haft en hög personalomsättning och en ökad sjukfrånvaro, säger hon.

– Det finns en handlingsplan framtagen men under våren har även cheferna varit sjukskrivna, och vi är dessutom mitt inne i ett omställningsarbete.

I början av året meddelade Boverket att man varslar 20 medarbetare från 1 januari 2021 och att verksamheten utöver det behöver spara in fem miljoner kronor under nästa år.

Arbetsmiljöproblemen på den aktuella enheten har pågått i över ett år och både företagshälsovården och ST har varit inkopplade sedan förra våren, enligt Emma Fäldt.

– Vi hade önskat att man använder företagshälsan för att hjälpa till med hur vi går vidare. Vad problemet är och vad man behöver göra har gjorts ganska tydligt. Att gå vidare därifrån är det som fortfarande är problemet, säger hon.

I nuläget har enheten en tillförordnad chef.

– Det är ju svårt för den chefen att göra så stora förändringar på kort tid, men man behöver vara tydligare från arbetsgivarens sida med hur man tänker framåt. Osäkerheten är stor bland våra medlemmar nu, säger Emma Fäldt.

Från arbetsgivarens sida berättar avdelningschefen Irene Nyman att ordinarie enhetschef för tillfället jobbar med myndighetens omställningsarbete, och att en tillförordnad chef därför ersätter denne under en kortare period.

– Men han är erfaren och vi har fortsatt väldigt stort fokus på att jobba med de här arbetsmiljöfrågorna. Farten har inte avtagit, säger Irene Nyman till Publikt.

Enligt henne grundar sig problematiken kring arbetsmiljön i att Boverket för ett par år sedan fick ett antal nya uppdrag. Det gjorde att den aktuella enhetens nio anställda fick mer att göra, vilket i sin tur kombinerades med ökad sjukfrånvaro och interna konflikter.

Irene Nyman framhåller att man nu utifrån en intern granskning har satt ihop en handlingsplan, som man jobbar efter för att lösa problemen.

Vilka åtgärder består den handlingsplanen av?

– Det kan handla om att jobba med struktur och kultur, om hur möten ska fungera och hur vi ska stärka kommunikationen. Både från enhetschef till medarbetare och mellan medarbetare. Men också om att tydliggöra roller, utveckla processer och dokumentera rutiner, säger Irene Nyman.

Hur påverkar det pågående omställningsarbetet hanteringen av de här arbetsmiljöproblemen?

– Jag vet ännu inte vad omställningsarbetet kommer att resultera i. Men vi fortsätter att jobba med planerna för att åtgärda de bekymmer som upplevs så att vi ska ha en bra arbetsmiljö. Så det ser jag inte ska påverka.

När det gäller nedskärningarna inom Boverket beror dessa på att ett par av myndighetens regeringsuppdrag har avslutats, och att man därmed har fått ett minskat budgetanslag, enligt Boverkets HR-direktör Leif Clemedtson.

Vad myndigheten avser att spara in på och vilken del av verksamheten som påverkas av varslet kommer arbetsgivaren att gå ut med innan sommaren, säger han till Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.