Staten bör bestämma avgifter för tillsyn

UTREDNING2004-10-19
Avgifterna för den kommunala tillsynen bör vara lika över hela landet. Därför bör staten bestämma avgifternas storlek.

Det föreslår den statliga tillsynsutredningen som i dag har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningen konstaterar att avgifterna för den kommunala tillsynen varierar mycket. Likaså att det finns skillnader i hur stor del av tillsynen som är skattefinansierad.

Ett nytt avgiftssystem bör vara konkurrensneutral och likartat utformat inom näraliggande områden.

Oavsett hur systemet utformas ska det alltid vara statsmakterna – och inte möjligheten att ta ut avgifter – som bestämmer omfattningen av tillsynen.

Enligt utredningen bör verksamhet som huvudsakligen finansieras med allmänna medel, såsom vård, skola och omsorg, även i fortsättningen vara skattefinansierad.

Tillsynen av kommersiell verksamhet, som sjö- och luftfart, bör finansieras med avgifter.

Staten ska ha möjlighet att utfärda föreskrifter, vägleda och förelägga kommunerna att rätta till brister i tillsynen. Men kommunerna ska ha kvar ansvaret inom nio områden, bland annat miljö, folkhälsa och djurskydd.

Utredningen föreslår att en ny tillsynslag ska öka möjligheterna att ingripa. I lagen ska det också finnas krav på en starkare samordning när flera myndigheter har uppdrag inom samma tillsynsområde.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.