Statens arbetsgivarpolitik kan bli bättre

STATSFÖRVALTNING2020-11-16
Regeringen skulle kunna engagera sig mer i arbetsgivarfrågor i sin dialog med myndigheterna, anser Statskontoret, som utvärderat den statliga arbetsgivarpolitiken.

Den statliga arbetsgivarpolitiken bygger på att ansvaret delegerats till Arbetsgivarverket och de statliga myndigheterna. Statskontoret konstaterar att i sin utredning att denna arbetsgivarpolitiska delegering fungerar väl och har bidragit till att utveckla den statliga förvaltningen. Men det finns också möjlighet att utveckla arbetet ytterligare.

”Myndigheterna tar i dag ett större gemensamt ansvar för den statliga arbetsgivarpolitiken än tidigare. Men myndigheterna, Arbetsgivarverket och regeringen kan göra mer för att värna och ytterligare utveckla delegeringen”, konstaterar generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten varierar myndigheternas förmåga att hantera alla de delar som ingår i arbetsgivarpolitiken. Statskontorets bedömning är att förvaltningen som helhet skulle kunna prioritera samverkan i arbetsgivarpolitiska frågor högre än i dag. Det skulle skapa nytta för den egna verksamheten och för staten som helhet. Det kan till exempel handla om kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Arbetsgivarverkets samordning och utveckling av den statliga arbetsgivarpolitiken motsvarar i stort medlemmarnas behov, anser Statskontoret. Men enligt rapporten behöver Arbetsgivarverket säkerställa att de informerar regeringen tillräckligt för att regeringen ska kunna ta sitt övergripande ansvar.

Enligt Statskontoret har regeringens uppföljning av den statliga arbetsgivarpolitiken blivit bättre sedan den senaste utvärderingen gjordes 2002. Men regeringen skulle kunna engagera sig mer i arbetsgivarfrågor i sin dialog med myndigheterna. Också regeringens redovisning till riksdagen när det gäller det övergripande målet för den statliga arbetsgivarpolitiken skulle behöva bli tydligare.

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen

Riksdagen fattade 1994 beslut om den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten. Innan den arbetsgivarpolitiska delegeringen infördes var det regeringen som ytterst ansvarade för löneförhandlingar och lönebildningen på statens område.

Genom delegeringen har regeringen och riksdagen lämnat över ett partsansvar i lönebildningsfrågor till Arbetsgivarverket och dess medlemmar, det vill säga de statliga myndigheterna. Rätten att sluta centrala kollektivavtal på det statliga området är delegerad till Arbetsgivarverket, som i sin tur har delegerat rätten att sluta lokala löne- och villkorsavtal till de enskilda myndigheterna.

I och med delegeringen har regeringen även överlämnat ansvar och befogenheter åt myndigheterna för bland annat kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetet med den statliga värdegrunden.

Källa: Statskontoret

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.