Statens fastighetsverk föreslås få ökade resurser

STATENS FASTIGHETSVERK2023-09-13

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2024 att föreslå att anslaget till Statens fastighetsverk, SFV, ökas med 100 miljoner kronor. Pengarna ska användas till underhåll av myndighetens så kallade bidragsfastigheter.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen har förslaget om ökat anslag till SFV sin grund i att antalet bidragsfastigheter ökat under flera år. Det handlar om kulturhistoriskt värdefulla fastigheter där kostnaderna inte långsiktigt kan täckas av hyresintäkterna och därför huvudsakligen finansieras genom anslag. I denna kategori ingår bland annat de kungliga slotten, flera stora slottsparker, fästningar, ruiner, kloster och bruksmiljöer.

Syftet med det utökade anslaget är att SFV ska ha resurser att arbeta med mer än akuta åtgärder och skademinimering. Målsättningen är att öka det planerade och förebyggande underhållet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA