Statens servicecenter inrättar expertråd

STATENS SERVICECENTER2020-02-03
Statens servicecenter, SSC, inrättar ett särskilt expertråd i syfte att höja kompetensen om hur sociala, ekonomiska och tekniska omvärldsfrågor påverkar förutsättningarna för de statliga servicekontoren.

Det nya expertrådet vid SSC är knutet direkt till generaldirektören Thomas Pålsson. Fokus för rådets arbete ska vara på frågor som rör Statens servicecenters strategiska och långsiktiga arbete med att lokalisera, driva och utvärdera statliga servicekontor.

”Servicekontorens verksamhet ska vila på kunnande om den svenska samhällsutvecklingen. Expertrådets roll är att med sin breda kunskap bidra i arbetet med att begripliggöra denna”, kommenterar Thomas Pålsson i ett pressmeddelande.

Några frågor som expertrådet enligt pressmeddelandet kommer ägna sig åt är vilka lokala behov av service som finns samt var servicekontoren ska placeras, kopplat till Statens servicecenters direktiv att kostnadseffektivt och med hög kvalitet och god service tillhandahålla statliga servicekontor i hela landet.

Expertrådets ledamöter

Dag Andersson, förbundssekreterare, Fackförbundet ST

Dan Hjalmarsson, tidigare generaldirektör Tillväxtanalys

Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola

Ingegerd Palmér, tidigare rektor Luleå tekniska universitet

Från Statens servicecenter ingår:

Marie Holmberg, stabschef

Paul Larsson, divisionschef för medborgarservice

Thomas Pålsson, ordförande i expertrådet, generaldirektör

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av AM (ej verifierad) mån, 02/10/2020 - 09:17
När alla springer i samma digitala fotspår utan att egentligen förstå vad det handlar om, finns en överhängande risk att säkerhetsmedvetandet går ut genom dörren.
- nu ska vi inte krångla och vara besvärliga.
Det finns inom staten ett ganska komplext regelverk som ska följas det är många gånger den stora anledningen till svårigheten att effektivisera.
Det är oftast också svårt att ta en komplex systemlösning och förbättra denna än att automatisera några enkla manuella moment. Många lösningar beror ändå i slutänden på externa krav som är svåra att påverka. Staten består av jättemyndigheter och små pluttar på några få anställda och de ska tyvärr allt för många gånger lyda under samma lagar och förordningar.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.