Statens tidstjuvar ska fångas in

STATSKONTORET2016-08-18
Statskontoret vill minska myndigheternas byråkratiska börda och utreda Statens servicecenter. Andra förslag handlar om att ta till vara de statliga medarbetarnas kompetens.

Regeringen har gett Statskontoret ett brett uppdrag att syna styrningen av offentlig sektor, och nu finns två rapporter färdiga. Den ena med förslag om hur den administrativa bördan i staten kan minskas, den andra handlar om att skapa bättre förutsättningar för statens medarbetare och chefer.

När det gäller administrationen tycker Statskontorets utredare bland annat att kraven på myndigheterna att lämna delårsrapporter ska slopas, liksom hela förordningen om intern styrning och kontroll. En hel del administration skapas också av att myndigheter kräver in uppgifter från andra myndigheter, och där föreslås en uppstramning genom krav på samråd innan man skickar ut enkäter och liknande.

Dessutom vill Statskontoret se en utredning om Statens servicecenter, som bildades 2012 för att erbjuda administrativ service till statlig förvaltning. Enligt rapporten anser många myndigheter att den administrativa bördan snarast har ökat efter anslutningen.

I fråga om medarbetarnas och chefernas professionella roller konstaterar Statskontoret att en stor del av arbetsgivarpolitiken är delegerad från regeringen till Arbetsgivarverket. Den delegeringen är det dags att utvärdera, anser Statskontoret.

Andra konkreta förslag är att förtydliga myndigheternas instruktioner och att skapa en samlad och kontinuerlig funktion för värdegrundsfrågor i staten. Rapporten understryker också att myndigheternas ledningar måste arbeta för att minska den administrativa bördan för mellanchefer, så att de kan bli mer närvarande i kärnverksamheten.

Regeringens tillitsförslag

Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi markerade efter regeringsskiftet 2014 att de ville förändra styrningen av den offentliga förvaltningen och ta steg bort från de styrmetoder som brukar kallas New public management, NPM. NPM kännetecknas bland annat av mål- och resultatstyrning och detaljerad uppföljning, och har kritiserats för att skapa en alltför betungande administration.

Regeringen säger sig nu vilja stärka professionens inflytande över verksamheterna. Vid sidan om uppdraget till Statskontoret har den tillsatt en tillitsdelegation, som ska arbeta för en tillitsbaserad styrning och leds av Laura Hartman.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.