Statskontoret vill samordna arbetet mot korruption

STATSFÖRVALTNING2023-12-13

Det finns ett stort behov av aktivt förebyggande arbete för att göra myndigheterna motståndskraftiga mot korruption, konstaterar Statskontoret efter en granskning. ”Det är viktigt att regeringen tydliggör förväntningarna på myndigheternas arbete”, betonar generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren i ett pressmeddelande.

Statskontoret anser att myndigheternas arbete mot korruption tar steg framåt. Men det finns också utmaningar i att arbeta medvetet och strukturerat mot korruption. Analysen pekar på att regeringens styrning och förväntningar på myndigheterna behöver tydliggöras. 

Statskontorets slutrapport till regeringen utgår från den handlingsplan mot korruption i den offentliga förvaltningen som regeringen beslutade om 2020. Myndigheten har haft i uppdrag att följa arbetet och att främja ett utvecklat arbete mot korruption i myndigheterna. 

I rapporten identifierar Statskontoret fyra områden där myndigheterna bör utveckla sitt arbete för att leva upp till regeringens krav, bland annat att öka kunskapen och medvetenheten och analysera risker.  

”Att utveckla ett medvetet och strukturerat arbete mot korruption tar tid och det är ett arbete som ständigt måste pågå i och med att det hela tiden uppstår nya korruptionsrisker”, understryker Annelie Roswall Ljunggren i pressmeddelandet.

Myndigheterna är själva ansvariga för att vidta nödvändiga åtgärder mot korruption och upprätthålla gällande krav. För att tydliggöra detta föreslår Statskontoret att regeringen fastslår ett mer övergripande mål, klargör vilka förväntningar som finns på myndigheterna och säkerställer att nya myndighetschefer har tillräckliga kunskaper. 

”Att ta fram nya regler och krav är lätt, men det finns en risk att man tror att det löser alla problem. Nya regler och krav bör också följas av ett aktivt förebyggande arbete för att skapa robusta organisationer där den interna kulturen inte riskerar att bli grogrund för korruption och andra liknande problem”, påpekar Annelie Roswall Ljunggren.    

Statskontoret föreslår i sin rapport att myndigheten får ett övergripande ansvar för att samordna arbetet mot korruption inom statsförvaltningen. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA