Stora skillnader i vabbmönster

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-09-06

Andelen som tar ut ersättning för vård av barn, vab, varierar stort mellan olika grupper på arbetsmarknaden, visar en rapport från Försäkringskassan. Bland föräldrar med chefsjobb vabbar en majoritet aldrig, och genomgående tar kvinnor ut fler vabbdagar än män.

Vabbandet är högst bland personer i hantverksyrken och lägst bland chefer, konstaterar Försäkringskassan i sin analys. Majoriteten av såväl de kvinnliga som de manliga cheferna vabbar inte alls.

Av de kvinnliga cheferna var det bara 37 procent som vabbade år 2020. Det är en lägre andel än för männen i de flesta andra yrkesgrupper. Inom alla yrkesgrupper vabbar kvinnor oftare och tar ut fler dagar än män.

”Troligen är det flera bakomliggande faktorer, såsom flexibel arbetstid och möjlighet till hemarbete, som spelar roll för hur mycket det vabbas i olika yrken. En annan anledning till att chefer vabbar mindre är att de i genomsnitt har äldre barn än föräldrar i övriga yrkesgrupper”, förklarar Försäkringskassans analytiker Patrik Zetterberg i ett pressmeddelande. 

Tidningsdistributörer, brevbärare, postterminalarbetare, kundtjänstpersonal, barnskötare, lagerpersonal och restaurangpersonal finns bland de tio yrken där det vabbades mest under 2020.

Pandemin hade stor påverkan på vabbandet, och enligt Försäkringskassan har det ändrade beteendet hängt kvar. Under åren 2021 och 2022 vabbade föräldrar betydligt fler dagar än under åren före pandemin. Utvecklingen syns bland både kvinnor och män, och i samtliga yrkesgrupper.

”Att föräldrar vabbade fler dagar under pandemin är ingen överraskning men att nivån är fortsatt hög även efter pandemin är intressant”, konstaterar Patrik Zetterberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA