Annons:

Stora utmaningar för Pensionsmyndigheten

PENSIONSMYNDIGHETEN2022-11-16

Pensionsmyndigheten står inför stora utmaningar, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport. Enligt ISF har myndighetens handläggning blivit mer arbetskrävande och behovet av resurser ökat. Granskningen visar också att fel i myndighetens eget it-system skapar problem.

Inspektionen för socialförsäkringen har i första hand granskat effekterna av en EU-dom från 2017 som berör handläggningen av garantipension för de cirka 70 000 pensionärer som bor i Sverige och samtidigt har pension från ett annat EU- eller EES-land. Granskningen visar att handläggningen av garantipension blivit mer arbetskrävande och att behovet av resurser har ökat. Bland annat har vissa handläggningsmoment tillkommit och andra blivit mer komplicerade. Handläggarna behöver också hämta in mer information från andra länder.

Trycket på Pensionsmyndigheten har enligt rapporten även ökats av på grund av införandet av inkomstpensionstillägget 2021 och regeringens förslag om ett garantitillägg 2022. De tre förändringarna har bidragit till att antalet pågående ärenden har ökat kraftigt.

Enligt ISFs granskning har Pensionsmyndigheten genomfört åtgärder som svarar upp mot EU-domen, bland annat genom att rekrytera fler handläggare och satsa på kompetensutveckling. Myndigheten har också arbetat med att förbättra informationsutbytet med andra länder.

Men myndigheten står enligt ISF inför flera utmaningar. Granskningen visar att myndighetens eget it-system skapar problem i handläggningen. Det finns enligt rapporten kända fel i systemet som handläggarna måste hantera med tillfälliga manuella lösningar, exempelvis för att kunna fatta rätt beslut. En annan utmaning är att informationsutbytet med andra länder i vissa fall fungerar dåligt.

Antalet pågående ärenden har mångdubblats inom det område inom myndigheten som handlägger garantipension och andra förmåner. Det stora antalet pågående ärenden har negativa konsekvenser för pensionärer och handläggare och riskerar att leda till felaktiga utbetalningar, konstaterar ISF och uppmanar regeringen att följa utvecklingen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA