Konstruktör: Björn Brandt.
Konstruktör: Björn Brandt.

Storbråk om fackligt korsord

ARBETSFÖRMEDLINGEN2013-01-17
Ett korsord i tidningen Styrkan, som går ut till ST-medlemmar i Arbetsförmedlingen, har retat upp arbetsgivaren. En bild av gd Angeles Bermudez-Svankvist kopplades till orden ”tystnad råder”. Ovanför fanns en bild av ett kranium med lösningen ”hål i huvudet”.

Korsordet föranledde Arbetsförmedlingens koncern- och marknadsledning att skicka ett brev till förhandlingschefen Thomas Wolf, som uppmanades att ”agera kraftfullt i frågan”.

I brevet sägs också att ”måttet nu är rågat för vad vår generaldirektör och hennes ledningsgrupper ska behöva utstå från en av våra fackliga organisationer”. Generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist var själv inte närvarande när frågan diskuterades på ett ledningsmöte.

Avdelningschef Henrietta Stein säger till Publikt att hon och den övriga ledningen reagerat med “besvikelse och ledsnad” på korsordet.

– Vi jobbar otroligt mycket i ledningsgrupperna med att få till ett bra samverkansklimat på alla nivåer.

Ledningsgruppen kopplade ihop de två bilderna i korsordet och uppfattade det som ett personligt påhopp på gd Angeles Bermudez-Svankvist.

Och det är inte första gången, säger Henrietta Stein.

– Det har exempelvis förekommit liknande saker i ett par andra korsord. Jag tycker att det är ett uttryck för bristande respekt.

Enligt Henrietta Stein skickades brevet till förhandlingschefen därför att det är han som har det övergripande ansvaret för kontakterna med facken. Men vad uppmaningen att agera kraftfullt skulle innebära konkret har hon ingen uppfattning om.

– Vi förväntade oss att han skulle ta upp det med ST. Men hur det skulle gå till disuterade vi överhuvud taget inte.

STs avdelningsordförande inom Arbetsförmedlingen, Lars Erik Backström, säger att arbetsgivaren också har framfört sin kritik till facket.

– De får väl skriva och tycka vad de vill, säger han. Men i grunden handlar det om att vi för diskussioner om samverkan och att vi i facket inte tycker att det har fungerat bra.

Till bakgrunden hör också att avdelningen förra året gjorde en enkät till medlemmarna om arbetsklimatet på myndigheten. Av de 2 800 som svarade tyckte 44 procent att det är lågt i tak på arbetsplatsen.

– Vi har inte fått någon respons alls på den undersökningen, och bilden med orden ”tystnad råder” var väl tänkt att symbolisera det, säger Lars Erik Backström. Man kanske höjer tonläget.

Om de två bilderna i korsordet skulle kopplas ihop och tolkas som ett personligt påhopp på gd är det beklagligt, säger han.

– Men man kan inte låta bli att säga saker bara för att någon eventuellt skulle tycka illa om det.

Han bedömer att korsordet inte kommer att få några arbetsrättsliga efterverkningar.

– Yttrandefriheten är ganska stor. Däremot kan det väl innebära att vi får svårare att samarbeta. Men det är inte vår avsikt, vi vill ha bra diskussioner med arbetsgivaren och hitta lösningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.