Strategi har inte nått arbetslösa ungdomar

STATSFÖRVALTNING2019-06-17
Regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utvärdera åtgärderna i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas. Strategins syfte har varit att förbättra möjligheterna för unga att etablera sig i arbetsliv och samhälle. Men, det har saknats en tydlig idé om hur de olika delarna ska hänga ihop och komplettera varandra, enligt Statskontorets rapport.

Bland de åtgärder som genomförts utifrån strategin finns insatser för bättre samverkan kring ungdomarna, bättre kunskap om gruppen och åtgärder riktade direkt till ungdomar som varken arbetar eller studerar. År 2018 beräknades antalet uvas till 71 000 personer. Gruppen är heterogen och ungdomarnas behov och förutsättningar varierar mycket. De är ofta lågutbildade, utrikes födda och många har funktionsvariationer eller lider av psykisk ohälsa.

Åtgärderna i strategin har i de flesta fall inte inneburit några stora kostnader, konstaterar Statskontoret. Men i relation till hur få som har nåtts av insatserna har åtgärderna enligt myndigheten varit kostsamma:

”Potentiellt kan vinsterna vara stora för denna typ av åtgärder. Men åtgärderna har nått få individer. Det är också för tidigt att urskilja långsiktiga effekter. Åtgärderna har bara i liten utsträckning nått områden med höga nivåer av Uvas. Vi kan inte heller se att kunskaper har spridits utanför det lokala området eller skolan.”

Enligt Statskontoret går det att åstadkomma en mer effektiv strategi om det finns en strategisk färdriktning. För att statsbidragsstödda projekt ska få ett bestående värde behöver regeringen tydligt slå fast vad projekten ska uppnå. Därför bör regeringen i en framtida satsning ta hänsyn till motivet, då den konstruerar villkoren för statsbidraget, och avsätta resurser för utvärdering, anser myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.