STs föreslår åtgärder för flyktingmottagandet

FLYKTINGMOTTAGANDE2015-11-11

Många av Fackförbundet STs medlemmar hör till dem som först tar emot de asylsökande som kommer till Sverige. Nu presenterar ST fem förslag som förbundet anser skulle förbättra mottagandet. Bland annat vill man ge folkhögskolorna fördubblade resurser.

Omkring 10 000 personer söker nu asyl i Sverige varje vecka. De myndigheter som är engagerade i mottagandet är hårt pressade i sitt arbete, till exempel Migrationsverket och Polisen. ST formulerat ett antal konkreta förslag till åtgärder som förbundet anser skulle hjälpa dem att upprätthålla rättssäkerheten.

Förslaget innehåller fem punkter:

• En operativ kriskommitté. Enligt ST bör en sådan kommitté bestå av personer med erfarenheter från kvalificerad krishantering. En sådan samordning ger större möjligheter att snabbare kunna omfördela personal när akuta kriser plötsligt dyker upp, hävdar ST.

• Lokala kontaktcenter för nyanlända, där människor kan registreras och få ett omedelbart stöd. 

• Beredskapsjobb som kombineras med studier i svenska, så att människor snabbt kommer ut i jobb med egen försörjning. Förbundet anser att folkhögskolorna skulle kunna spela en viktig roll i detta arbete och därför bör få fördubblade resurser.

• En satsning på praktikplatser för nyanlända med kvalificerad utbildning i staten. Genom att varva praktik med utbildning och studier i svenska menar ST att utländska akademikers anställningsbarhet kan öka.

• Mer personal och bättre förutsättningar till myndigheterna. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Polisen och kommunerna måste få mer resurser. De ska bland annat gå till fler tolkar och mer personal till administrativt stöd, anser ST, som också vill att medarbetarna ska ha rätt till introduktion och fortbildning.

De fem punkterna presenteras i dag i en debattartikel i Dagens Samhälle och vid ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA