STs a-kassa bland förlorarna

A-KASSAN2013-03-21

Sedan år 2005 har STs a-kassa förlorat drygt var fjärde medlem. Det visar statistik från IAF. Totalt har a-kassornas medlemsantal sjunkit med elva procent sedan 2005.

I en rapport till regeringen har Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, följt upp finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsersättningen finansieras av staten genom statsbidrag till a-kassorna, medan deras administration och avgifter till staten finansieras av medlemmarnas avgifter.

Under perioden 2005-2012, som rapporten bygger på, har förhållandet mellan utbetald a-kassa och avgiften till staten genom medlemavgifterna varierat mycket kraftigt. År 2005 betalades drygt 31 miljarder kronor ut i arbetslöshetsersättning, medan a-kassornas avgifter till staten bara var en tiondel av det beloppet.

Efter regeringsskiftet 2006 ändrades regelverket och år 2008 betalades 13,6 miljarder kronor ut i ersättning till de arbetslösa medan a-kassornas medlemmar fick betala tillbaka nästan två tredjedelar eller 8,4 miljarder kronor genom höjda medlemsavgifter. Samtidigt minskade antalet medlemmar i a-kassorna från 3,8 miljoner år 2005 till 3,3 miljoner år 2008.

Efter 2008 har utvecklingen vänt. Under 2011 utgjorde medlemsavgifterna drygt en tredjedel, 4,9 miljarder kronor, av utbetalade 13,1 miljarder. Samtidigt vände medlemsutvecklingen och medlemsantalet ökade till 3,4 miljoner i slutet av 2011.

Under perioden 2005-2011 har Musikernas a-kassa tappat flest medlemmar med en nedgång på 59 procent. Fyra kassor har ökat sitt medlemsantal: Elektrikernas, Akademikernas, Ledarnas och Alfa-kassan. STs a-kassa har minskat sitt medlemsantal med 28 procent under perioden.

Under 2012 har medlemsutvecklingen i STs a-kassa varit positiv med en ökning på drygt 600 till strax över 74 000 medlemmar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

ST Facket A-kassa
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA