Bild: Mostphotos

Svår väg till nytt spårtrafikavtal

SPÅRTRAFIK2020-12-10

ST och Almega Tågföretagen är överens om ett nytt avtal. Lönerna för ST-medlemmar inom spårtrafiken höjs med 4,7 procent på 29 månader och 0,7 procent avsätts till flexpension. Avtalet innehåller ingen förändring av arbetstiderna. Enligt STs ombudsman Anette Brogren har parterna behövt ägna mycket tid åt att diskutera urholkningen av de lokala avtalen.

Med 4,7 procent i löneökning och avsättningar till flexpension på sammanlagt 0,7 procent landar det totala avtalsvärdet på 5,4 procent. Något Anette Brogren, ombudsman på ST och den som skött förhandlingarna för STs räkning, är nöjd med.

– Jag är glad över att vi lyckas ro i land ett avtal mitt i pandemin och att det är i paritet med övriga arbetsmarknaden, säger hon.

Anette Brogren menar att det har varit ett ovanligt tufft förhandlingsår. Dels på grund av pandemin, dels på grund av att de branschgemensamma frågorna kommit i skymundan av lokala frågor på de olika företagen.

– Vi har varit tvungna att diskutera problematiken med de lokala avtalen, något som har eskalerat på senare år och senast fått allvarliga konsekvenser på Pågatågen.

Sedan 2007 har Arriva kört Pågatågen på uppdrag av Skånetrafiken. Fram till 2018 var det dotterbolaget Arriva Tåg som drev trafiken, men för två sedan tog moderbolaget Arriva Sverige över. I samband med övergången kunde Arriva Sverige gå runt det lokala avtalet. Genom att göra om tjänsten tågvärd till kundvärd kunde nya kundvärdar anställas på det centrala branschavtalet, med lägre ingångslöner och sämre villkor än i det kvarvarande lokala avtalet.

– Problemet med urholkning av de lokala avtalen har vi haft ända sedan avregleringen av spårtrafiken, men det ställdes på sin spets i och med Arrivas agerande, säger Anette Brogren.

Stora delar av avtalsförhandlingarna har därför ägnats åt att hitta ett sätt att undvika att något liknande sker igen.

– Vi har kommit överens om en särskild förhandlingsordning vid verksamhetsövergång som förhoppningsvis ska säkerställa att vi inte får någon ny Pågatågsaffär i framtiden, säger Anette Brogren.

Hon beklagar dock att parterna var tvungna att lägga så mycket tid och kraft på den frågan.

– Det gjorde tyvärr att andra, branschgemensamma, frågor hamnade i bakgrunden. Vi hade till exempel höga ambitioner gällande arbetstidsfrågan och det vi kallar för bortavarotid. Alltså den tid som personalen ägnar på annan ort, men som de inte får betalt för. Tyvärr dog den frågan.

När det gäller arbetsmiljön har parterna kommit överens om att inleda ett partsgemensamt samarbete med Prevents hjälp.

– Det handlar om att göra en kartläggning av vilka problem som finns och att ta fram ett metodstöd och en kommunikationsstrategi så att metoderna når ut, säger Anette Brogren.

ST förhandlar också om nya centrala avtal för järnvägsinfrastrukturbranschen och för kommunikationsbranschen, som bland annat omfattar medlemmar på de statliga bolagen Infranord, Postnord och Swedavia. Dessa förhandlingar är ännu inte avslutade.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA