Annons:

Det nya centrala kollektivavtalet för STs medlemmar som är anställda på Infranord gäller i 29 månader från och med 1 december.
Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos
Det nya centrala kollektivavtalet för STs medlemmar som är anställda på Infranord gäller i 29 månader från och med 1 december.

Klart med nytt avtal för järnvägsinfrastruktur

AVTAL2020-12-14

ST och Almega har tecknat ett nytt centralt kollektivavtal för STs medlemmar inom bransch järnvägsinfrastruktur. Avtalet gäller i 29 månader och ger löneökningar med 4,7 procent. Under perioden kommer dock arbetsgivaren Infranord att lämna Almega och förhandla fram ett nytt avtal med Byggföretagen.

ST ville egentligen ha ett ettårigt centralt kollektivavtal med löneökningar i nivå med branschen och arbetsmarknaden i övrigt.

Det nya avtalet följer det normerande så kallade märket inom industrin. Det löper över 29 månader med ett avtalsvärde på 5,4 procent, samma nivå som det avtal som ST tecknade för medlemmar på statliga myndigheter.

Löneökningarna blir 4,7 procent, fördelat på 2,9 procent under det första avtalsåret och 1,8 procent från maj 2022.

Att löneökningarna inte blir 5,4 procent beror på den överenskommelse som parterna sedan tidigare har kring flexpension. Under den kommande avtalsperioden avsätts resterande 0,7 procent av de pengar som annars skulle ha gått till löneökningar i stället till flexpension, enligt STs centrala ombudsman Anna Buckley.

”Dessa pengar är tänkta att antingen kunna användas för att trappa ned i tid i slutet av arbetslivet, eller för att öka pensionsutbetalningarna när man väl går i pension”, skriver hon i ett mejl till Publikt.

ST hade även yrkat på en individgaranti med minsta möjliga löneökning angiven i siffror, men det fick man inte igenom vid förhandlingsbordet. Almega angav i sin tur också i sina yrkanden att det var ett prioriterat mål att motverka just individgarantin.

I det nya avtalet finns inte någon retroaktivitet, som i det avtal som ST nyligen tecknade för sina myndighetsanställda. Enligt Anna Buckley får man betala med något annat för att få retroaktivitet, och det var inte aktuellt inom järnvägsinfrastruktur.

Det nya avtalet gäller i 29 månader från och med 1 december men det sista året är uppsägningsbart, vilket i så fall måste ske senast sista oktober 2021.

”Även om ST bara har medlemmar inom InfraNord finns det många andra bolag i branschen som kommer att fortsätta att gå på detta kollektivavtal”, skriver Anna Buckley.

Som Publikt tidigare har skrivit om kommer Infranord nämligen att byta arbetsgivarorganisation från Almega till Byggföretagen. Exakt när bytet sker är inte klart än, men bolaget har meddelat att tanken är att byta under det närmaste året.

ST kommer efter det att bytet är klart att rekommendera sina omkring 100 medlemmar inom Infranord att byta fackförbund, eftersom ST inte tecknar kollektivavtal med Byggföretagen.

”Vi kommer inte att slänga ut några medlemmar, men rekommenderar att de byter till ett kollektivavtalsbärande fack när bytet väl har skett, till exempel Unionen, De kommer att få information om hur man gör för att byta facklig organisation när det börjar bli dags. Fram till dess hoppas jag att de stannar kvar i ST, så att vi kan representera dem under den mellanliggande perioden”, konstaterar Anna Buckley i mejlet.

Bland övriga ST-yrkanden fanns att personalen skulle få räkna restid som arbetstid. Man ville också att medlemmarna ska få betald ledighet för besök hos mödravårdscentral även för den icke gravida parten.

Båda dessa krav valde man att ge upp i och med att Infranord meddelat att man nu byter arbetsgivarorganisation, enligt Anna Buckley.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA