Svensk enighet mot minimilöner

FACKLIGT2014-04-24
De svenska kandidaterna till EU-parlamentet är överens om att säga nej till införande av minimilön i hela EU. Det framgår av en enkät som de svenska fackens Brysselkontor har gjort.

Brysselkontoret har ställt två frågor till de 20 kandidater som toppar de svenska partiernas listor och som skulle hamna i parlamentet om valresultatet från år 2009 står sig. Frågorna rör hur de tänker ställa sig till ett eventuellt förslag om minimilön och hur viktigt de tycker det är att värna den svenska kollektivsavtalsmodellen.

Alla 20 tillfrågade säger med varierande övertygelse och tydlighet att de motsätter sig att EU fastställer en minimilön och att de vill försvara den svenska modellen med kollektivavtal.

Bakgrunden till Europafackets enkät är att båda de stora partigrupperna i Europaparlamentet under våren har förespråkat en europeisk minimilön. I Tyskland har den nya regeringskoalitionen mellan konservativa och socialdemokrater lovat att införa en nationell minimilön. I Sverige är det arbetsmarknadens parter som förhandlar och fastställer lönenivåer. Minimilöner finns i flera kollektivavtal, oftast i form av ingångslöner.

Motivet till att låta parterna ansvara för lönebildningen är att det är de som tillsammans är bäst lämpade att fastställa hur stort löneutrymmet är, och hur lönen ska balanseras mot andra förmåner som arbetstid, semester, pensionsavsättningar med mera, skriver Brysselkontoret i sin redovisning av enkäten.

Europafackets inställning till minimilöner

 

"Lönesättning ska förbli en nationell angelägenhet och hanteras med i enlighet med nationell praktik och system för företagsrelationer. Förhandlingar mellan parter på rätt nivå är det bästa verktyget för att säkra bra löner och arbetsförhållanden. Den fastställda minimilönen i de länder där fackförbunden anser att de är nödvändiga bör kraftigt ökas; åtminstone bör alla lönegolv respektera Europarådets standard för rättvisa löner."

(Bakom den formuleringen står också de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco.)

Källa: Brysselkontoret

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.