Svensk sjukfrånvaro låg i internationell jämförelse

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-08-31

I en europeisk jämförelse är sjukfrånvaron låg i Sverige, visar en analys från Försäkrings­kassan. ”Utfallet är inte att lik­ställa med att målen är upp­fyllda”, påpekar myndighetens analytiker Jon Dutrieux i ett pressmeddelande.

Enligt Försäkringskassans analys har Sverige lyckats kombinera hög sysselsättnings­grad och relativt sett starka trygghets­system med en historiskt låg och stabil sjuk­frånvaro. Det är tre politiskt fast­slagna mål som skulle kunna vara i konflikt med varandra, men i Sverige tyder utfallet på att de går att kombinera, skriver Försäkringskassan i pressmeddelandet.

Jämfört med många andra länder har Sverige en hög sysselsättnings­grad, vilket innebär att en stor andel den arbetsföra befolkningen arbetar. Det beror enligt Försäkringskassans analys främst på att kvinnor och äldre i Sverige yrkesarbetar i högre utsträckning än i många andra länder.

”Det är dock viktigt att komma ihåg att det faktum att vi lyckats förena de olika målen i högre ut­sträckning än andra länder inte betyder att utfallet är att lik­ställa med att målen är upp­fyllda. Det väcker också frågor om vilka mekanis­mer som minskat den svenska sjuk­frånvaron under de senaste decennierna och det är någonting som vi hoppas kunna titta vidare på framöver”, förklarar Jon Dutrieux i pressmeddelandet.

Sverige och Neder­länderna sticker enligt analysen ut på så sätt att sjuk­frånvaron minskat trots stigande syssel­sättning. Enligt Försäkringskassan tyder mycket på att det är förändrad lag­stiftning, exempelvis tidsgränser för hur länge det går att få sjuk­penning, som gjort att sjuk­skrivningstalen sjunkit.

”Idag ligger Sverige på en betydligt mer genom­snittlig och stabil nivå när det gäller sjuk­frånvaro än tidigare”, framhåller Jon Dutrieux.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA