Svenska kraftnät ska nyanställa 800 personer

SVENSKA KRAFTNÄT2022-05-04

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät planerar att nyanställa cirka 800 personer de närmaste åren för att möta behovet av utbyggnad av elnätet. Redan i år ska 300 personer rekryteras. Totalt kommer myndigheten att ha 1 700 anställda i slutet av 2024.

Svenska kraftnät har enligt ett pressmeddelande redan fördubblat antalet anställda till cirka 900 på några år. Men enligt myndigheten kräver energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen mycket stora investeringar i det svenska transmissionsnätet, både på land och till havs. Därför ska ytterligare 800 personer att rekryteras under åren 2022–2024.

Svenska kraftnät konstaterar i pressmeddelandet att myndigheten har en central roll i utvecklingen av energisystemet. Av de nyanställda ska cirka var fjärde ersätta konsulter som i dag arbetar på myndigheten.

I pressmeddelandet framhåller generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe flera skäl till att Svenska kraftnät behöver växa: ”Vi står inför omfattande investeringar framöver – där hälften avser förnyelsen av vårt befintliga elnät och stationer och andra hälften i nyinvesteringar. Därtill pågår arbeten kopplat till utvecklingen av elmarknaden och för att säkra leveranssäkerhet och stabilitet. Även totalförsvarets behov gör att vi behöver bli fler”.

Bland de yrkesgrupper som myndigheten vill rekrytera finns bland annat elkraftsingenjörer, projektledare, it-specialister, säkerhetsspecialister, tillstånds- och miljöhandläggare och kompetens inom havsbaserad infrastruktur.

Svenska kraftnät har enligt pressmeddelandet en investeringsplan för transmissionsnätet som för den kommande tioårsperioden uppgår till 100 miljarder kronor. Utvecklingen drivs av energiomställningen och nödvändigheten av att fasa ut fossila bränslen inom bland annat industrin och transportsektorn.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA