Sveriges Lärare blir del av förhandlingsorganisationen OFR

FACKLIGT2023-02-06

Det nybildade fackförbundet Sveriges Lärare väljer att ansluta sina statligt anställda medlemmar till förhandlingsorganisationen Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR/S,P,O, där även ST är med.

De två lärarfacken Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gick 1 januari 2023 samman under namnet Sveriges Lärare. Nu har det nybildade fackförbundet beslutat att gå in i förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O för att ta tillvara sina statsanställda medlemmars intressen. OFR/S,P,O är den del av Offentliganställdas Förhandlingsråd som sluter centrala kollektivavtal inom statlig sektor. S, P och O står för de tre så kallade förbundsområdena statstjänstemän, poliser och officerare.

Sveriges Lärare har enligt ett pressmeddelande från OFR/S,P,O medlemmar på 96 olika statliga myndigheter, de flesta av dem i universitets- och högskolesektorn. Genom att dessa medlemmar blir en del av OFR/S,P,O befästs förhandlingsorganisationen ställning som den största i statlig sektor.

”Vi välkomnar varmt Sveriges Lärare till OFR/S, P, O. Det här stärker vårt inflytande för att kunna ge de statligt anställda medlemmarna i de olika förbunden bästa möjliga förutsättningar”, kommenterar OFR/S,P,Os förhandlingsledare Åsa Erba Stenhammar den nya medlemsorganisationens inträde i pressmeddelandet.

I OFR/S,P,O ingår utöver Sveriges Lärare åtta andra förbund – Fackförbundet ST, Polisförbundet, Vårdförbundet, Tull-Kust, Ledarna, Försvarsförbundet, Officersförbundet och Reservofficerarna. Fram till bildandet av Sveriges Lärare tillhörde även Lärarförbundet organisationen, medan Lärarnas Riksförbund tillhörde förhandlingsorganisationen Saco-S.

”Att Sveriges Lärare nu kommer tillhöra och verka inom OFR är bra. Nu kan vi jobba för att stärka den fackliga närvaron lokalt och se till att våra medlemmars inflytande över sin arbetssituation ökar”, framhåller Sveriges Lärares förhandlingschef Mathias Åström i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA