Tankade för privat bruk – riskerar avsked

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-04-08

En anställd på Arbetsförmedlingen har enligt arbetsgivaren tankat bensin för privat räkning på myndighetens kort. Nu riskerar mannen att förlora jobbet, sedan han anmälts till personalansvarsnämnden.

Den anställde på Arbetsförmedlingen ska enligt anmälan till myndighetens personalansvarsnämnd ha tankat mer bensin än vad han använt i tjänsten vid åtminstone tre tillfällen under fjolåret. Enligt myndighetens jurister går det att visa genom körloggar, mängden köpt bensin och storleken på tankarna i tjänstebilarna att mannen köpt mer bensin än vad som rymts och använts.

Enligt anmälan till personalansvarsnämnden har mannen inte kunnat förklara hur händelserna hänger ihop. Han har samtidigt erbjudit sig betala myndigheten för bensinen.

Nu ska personalansvarsnämnden ta ställning till om mannen ska avskedas från sin anställning, eftersom han anses grovt ha åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsrätt
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA