TCO kräver ny lag om integritet på jobbet

ARBETSRÄTT2021-05-12
I en skrivelse till regeringen kräver TCO en ny lag om personlig integritet i arbetslivet. Enligt TCO finns sedan tidigare flera utredningar som kan ligga till grund för en snabb utredning av en sådan lag.

I en debattartikel i Dagens Nyheter motiverar TCOs ordförande Therese Svanström organisationens krav på starkare skydd för den personliga integriteten i svensk arbetsrätt. Hon konstaterar att pandemin har lett till en snabb utveckling av digitala arbetssätt som i mycket kommer att leva kvar sedan restriktionerna försvunnit.

”Större möjligheter att kunna jobba på distans eller att ersätta jobbresor med digitala möten har fördelar för många arbetstagare. Men precis som i andra situationer måste man även se de risker som finns. En sådan är den personliga integriteten”, skriver Therese Svanström.

Det samlas in en mängd uppgifter om oss som individer på jobbet, konstaterar hon i debattartikeln. Våra inpasseringar och inloggningar i system registreras, liksom sjukfrånvaro och vabbande. Arbetsgivare begär utdrag från belastningsregistret, drog­tester genomförs och kameraövervakning blir allt vanligare. Det finns möjligheter till nära övervakning inbyggda i våra it-system.

”Mycket av den kontroll och övervakning som sker i arbetslivet är motiverad och ofta önskvärd även ur den anställdes perspektiv”, konstaterar Therese Svanström.

It-system behöver vara driftssäkra och skyddade mot intrång. Alkohol- och drogtester görs av säkerhetsskäl och ger trygghet både för allmänheten och för de anställda.

”Men det måste finnas tydliga regler som bestämmer av vilka skäl och på vilket sätt kontroll och övervakning får ske, något som inte finns i dag”, skriver TCO-ordföranden.

Därför kräver TCO att regeringen tillsätter en utredning för att ta fram en arbetsrättslig lag om personlig integritet i arbetslivet, för att tydligt och rättssäkert skilja motiverade åtgärder från integritetskränkande åtgärder.

TCO vill att den nya lagen ska reglera:

● medicinska undersökningar samt alkohol- och drogtester, inklusive regler för om och när man kan ställa krav på vaccinintyg,

● när arbetsgivare får kräva att arbetssökande och anställda lämnar utdrag ur belastningsregistret och andra register,

● lämplighets- och personlighets­tester vid rekrytering och befordran,

● kontroller av arbetstagare inklusive kameraövervakning, gps-positionering, prestationsmätning, biometriska uppgifter samt e-post, sociala medier och internetanvändning.

Enligt TCO ska den nya lagen gälla både privat och offentlig sektor och gå att anpassa till olika branscher genom kollektivavtal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.