TCO vill ha bättre skydd mot övervakning

INTEGRITET2022-01-25

Den svenska lagstiftningen ger inte tillräckligt skydd mot omotiverad övervakning i arbetslivet, hävdar TCOs ordförande Therese Svanström i en debattartikel. Hon kräver att skyddet för den personliga integriteten stärks.

I en debattartikel på nyhetssajten Altinget skriver Therese Svanström att det inte finns någon balans mellan arbetsgivarens intresse och behov av att vidta en viss åtgärd och arbetstagarens rätt till personlig integritet. Lagstiftningen på området är enligt artikeln fragmentarisk, spretig och mycket svåröverskådlig. I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO anser närmare varannan tjänsteman att de upplever att kontrollen och övervakningen i arbetslivet har ökat de senaste fem åren.

Therese Svanström skriver att olika it-system loggar tjänstemännen när de är på arbetet:

”Uppgifter om sjukfrånvaro och när vi är hemma med sjuka barn registreras. Drogtester genomförs, samtidigt som kameraövervakning blir allt vanligare både i samhället i stort och på våra arbetsplatser. Men hur arbetsgivaren får samla in och använda dessa uppgifter är inte tillräckligt reglerat i lag”, skriver hon.

Enligt Novus undersökning finns stor förståelse bland de intervjuade tjänstemännen för att kontroll och övervakning i arbetslivet kan vara motiverad och önskvärd även ur den anställdes perspektiv. It-systemen behöver vara driftsäkra och skyddade mot intrång. Men bara fyra procent har förståelse för att övervakningen används för att kontrollera de anställdas prestationer eller effektivisera verksamheten. Ingen vill att informationen ska kunna säljas vidare till andra företag.

”Nu måste regeringen ta frågan på större allvar. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen går betydligt fortare än lagstiftningen på integritetsområdet. Vår undersökning visar dessutom att tjänstemän har tydliga åsikter om vad som är okej och inte”, skriver Therese Svanström.

TCO vill att en ny lagstiftning snabbutreds och att regeringen därefter lägger fram förslag om en ny samlad rättighetslagstiftning som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet.

”Den bör gälla både privat och offentlig sektor och ska respektera både arbetsgivares rätt att leda arbetet och arbetstagares behov av ett förstärkt integritetsskydd”, skriver TCO-ordföranden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.