TCO vill ha fler insatser för snabbare etablering

FACKET2016-01-27

Det behövs fler insatser för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det skriver TCOs samhällspolitiska chef Samuel Engblom i en debattartikel. Också från Saco och Jusek kommer liknande signaler.

Sveriges övergripande strategi för tillväxt och sysselsättning kan inte vara att skapa en låglönemarknad. Samtidigt behövs jobb som kan fungera som en väg in på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända som på grund av ålder, utbildningsbakgrund och erfarenhet kommer att få svårare att etablera sig, skriver Samuel Engblom i Dagens Nyheter. Och de jobben behövs nu:

”Vi delar inte analysen att försämrad arbetsrätt och sänkta ingångslöner är en lösning, och även om det vore det så skulle effekterna vara för små och komma alltför sent. I stället vill vi se konstruktiva och konkreta lösningar på hur arbete och språkutbildning kan kombineras på sätt som passar såväl arbetsgivare som nyanlända arbetssökande.”

När Migrationsverkets handläggningstider växer är det viktigt att etableringsinsatser påbörjas redan innan asylsökande har fått uppehållstillstånd eller kommunplacerats. För det krävs regeländringar och nya instruktioner, bland annat till Arbetsförmedlingen, skriver Samuel Engblom.

Också den fackliga centralorganisationen Saco och Saco-förbundet Jusek pekar på att det är viktigt att redan under asyltiden påbörja etableringen på arbetsmarknaden. I en gemensam debattartikel skriver Göran Arrius, Saco, och Sofia Larsen, Jusek, att passiv tid är förslösad tid:

”Många av de som kommer till Sverige har en akademisk examen och kompetenser vi så väl behöver. Om etableringen tar för lång tid så riskerar kunskaperna att bli föråldrade och både individen och samhället förlorar. De nyanlända bör få bättre förutsättningar att själva närma sig arbetsmarknaden redan under tiden i väntan på asylbeslut.”

Därför måste regeringen sätta in åtgärder i ett tidigare skede, skriver Göran Arrius och Sofia Larsen i Dagens Nyheter. Genom ökad information och flexibilitet i systemen finns det förutsättningar att snabba på etableringen, samtidigt som kapacitet frigörs hos myndigheter och kommuner till de som behöver mer stöd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.