Tidsbegränsade anställningar fortsatt vanliga inom högskolan

HÖGSKOLAN2024-03-25

Det är fortfarande en stor andel av den forskande och undervisande personalen inom högskolan som har tidsbegränsade anställningar, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, till regeringen.

Regeringen gav i samband med den forskningspolitiska propositionen 2020 ett uppdrag till UKÄ att följa upp andelen visstidsanställningar vid universitet och högskolor. UKÄs rapport visar att en tredjedel av den forskande och undervisande personalen hade en tidsbegränsad anställning 2022. Det är en dubbelt så hög andel som på arbetsmarknaden i stort.

En anledning till att andelen är hög är enligt UKÄ att flera av anställningarna inom högskolan ska vara tidsbegränsade enligt högskoleförordningen och enligt kollektivavtal.

Under åren 2017 till 2021 skedde en svag ökning av antalet visstidsanställningar och vikariat som omfattas av lagen om anställningsskydd, las. Därefter tycks enligt rapporten de nya reglerna i las ha lett till en vändning under hösten 2022. Andelen som hade en visstidsanställning eller ett vikariat minskade då från 15 till 12 procent.

Förändringen tycks enligt UKÄ ha lett till att fler anställs med en typ av tidsbegränsad anställning som inte grundar sig i lagen om anställningsskydd, men också i viss utsträckning gett något fler tillsvidareanställningar. För att veta om de nya reglerna lett till en permanent effekt behöver detta följas upp längre fram, skriver UKÄ.

Enligt rapporten har individer i regel inte en tidsbegränsad anställning under så många år av sin karriär i den svenska högskolan. Det beror delvis på att de som fortsätter inom sektorn får tillsvidareanställningar, men också på att många lämnar högskolan. De första åren efter doktorsexamen har majoriteten en tidsbegränsad anställning. Av dem som examinerades 2015 är det enligt rapporten fler som fått en tillsvidareanställning och färre som lämnat högskolan fem år efter examen jämfört med dem som examinerats tidigare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA