”Trump ett hot mot freden och demokratin”

USA2016-11-14

Ledaren för de amerikanska statsanställdas fackförbund AFGE deklarerar att hans medlemmar kommer att fortsätta att kämpa för statlig service ”oavsett vem som sitter i Vita huset”. STs ordförande Britta Lejon ser den blivande presidenten Donald Trump som ett hot mot demokratin och freden.

David Cox, som leder fackförbundet AFGE, sade i en intervju i Publikt en månad före det amerikanska presidentvalet den 8 november att Donald Trump som president skulle innebära en katastrof för landets offentliga sektor. Han förutspådde fortsatta nedskärningar i en redan underbemannad sektor.

Efter valet skriver han på förbundets hemsida att statstjänstemännen fortsätter att precis som tidigare sköta sina jobb i enlighet med konstitutionen och lagstiftningen: ”AFGE kommer att fortsätta att kämpa för de anställdas rättigheter och för de program och den service som federala tjänstemän levererar till det amerikanska folket. Det ändrar sig aldrig, oavsett vem som sitter i Vita huset.”

STs ordförande Britta Lejon anser att Donald Trump exploaterat ”människors berättigade vrede över växande klyftor och stagnerande levnadsstandard”, en kommentar i linje med många andra svenska fackliga ledares analys. Många amerikaner har det inte bara sämre än för tio år sedan utan också sämre än sin föräldrageneration, konstaterar hon. Vissa måste ha två eller tre jobb för att klara ekonomin, och få har någon form av pension.

– Det är viktigt att lära av, säger Britta Lejon. Om samhällen ska hålla ihop och ha en framtidstro räcker det inte med att en liten elit får det bättre.

Även i Europa ökar de ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper. Men i Sverige, Danmark och Norge är utfallet i alla fall bättre än i de flesta europeiska länder, anser hon.

– Vi har haft en reallöneutveckling för dem som arbetar som varit väldigt bra. Det skiljer Skandinavien från vår omvärld.

Enligt Britta Lejon har de starka fackföreningarna i Skandinavien haft en central betydelse för att vanliga anställda fått del av den ekonomiska utvecklingen.

– Vi har samma globala krafter och samma digitalisering i Sverige som överallt annars. Men både arbetsgivare och anställda är organiserade, och det har haft betydelse för att våra medlemmar har fått reallöneökningar.

Britta Lejon varnar för att Donald Trump utgör en risk för demokratin och för freden. Situationen kan förvärras i Baltikum, mellanöstern och Ukraina, och hotet om indragna bidrag till FN och Nato får allvarliga konsekvenser för klimatfrågan, hjälp till flyktingar och fredsbevarande insatser, menar hon.

– Faran nu är att en rädsla griper kring sig och att många vänder sig inåt.

Hon tror inte på att Donald Trump kommer att ändras till det bättre efter valkampens hetta.

– Vi får inte vara naiva – han är 70 år och har visat vem han är. Han har inte det omdöme som krävs.

Det finns även, tror Britta Lejon, en risk att världsekonomin drabbas av minskad frihandel och en kraftigt ökad amerikansk skuldsättning, det senare en konsekvens av Donald Trumps löften om att både sänka skatterna och göra stora investeringar i infrastruktur, försvar och skola.

Den enda möjliga fördelen med Donald Trump som president är att amerikanska statsanställda slipper följderna av en maktkamp mellan presidenten och kongressen, anser Britta Lejon. Detta eftersom republikanerna nu har kontroll över både Vita huset och kongressens båda kamrar.

– I tidigare långbänkar har det vid flera tillfällen hänt att man inte fått ihop statsbudgeten, och att statstjänstemännen då inte har fått ut sina löner.

Men samtidigt har hon farhågor om hur den nye presidenten kommer agera gentemot de statliga institutionerna.

– Genom sitt agerande hittills har han ju visat bristande förståelse och respekt för rättsstatens principer, så jag kan känna mig orolig för det. Man kan exempelvis undra hur det kommer att gå med den amerikanska centralbankens oberoende och med resurserna till skatteväsendet och rättssamhället.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

USA Demokrati
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.