Tummen ned för nya rutavdrag

INTEGRATION2016-02-16

Flera av de statliga myndigheter som yttrat sig över regeringens förslag att utvidga rutavdraget är starkt kritiska. Det framgår av en genomgång av remissvaren som Sydsvenskan gjort.

Ett utvidgat rutavdrag för att skapa fler jobb var en del av den blocköverskridande överenskommelse med anledning av flyktingkrisen som träffades mellan regeringspartierna och alliansen i oktober. I december lade finansdepartementet fram en promemoria om utvidgat rutavdrag, att införas från 1 augusti. Utvidgningen innebär bland annat att avdraget ska gälla även flytt, it-tjänster samt trädbeskärning. Syftet är att skapa fler enkla jobb genom att omvandla svartjobb och hushållens egna sysslor till skattepliktigt arbete.

Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har alla kritiska synpunkter på förslaget, konstaterar Sydsvenskan efter en genomgång. Myndigheterna varnar för att utvidgningen kommer att ge få nya jobb och öka risken för fusk.

Skatteverket kritiserar avdraget för flyttjänster, därför att det utförs utanför bostaden:

”En stor del av flyttkostnaderna är hänförliga till flyttbil och drivmedel vilket ytterligare försvårar bedömningen av hur stor del av flyttkostnaden som utgör rutarbete”, skriver myndigheten.

Förslaget att låta IT-tjänster i hemmet omfattas av rutavdraget får kritik från Arbetsförmedlingen, som menar att avdraget inte ger jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Också Konjunkturinstitutet, KI, ifrågasätter att IT-tjänster skulle berättiga till avdrag:

”Effekterna på arbetsutbudet är sannolikt begränsade. Därmed kan inte subventionering av IT-tjänsterna motiveras på samma sätt som andra hushållsnära tjänster”, skriver KI.

IFAU anser att rutavdrag för IT-tjänster är en omodern subvention.

”Att subventionera hembesök i högre grad än IT-tjänster som utförs på distans är tveksamt eftersom det kan ge effektivitetsförluster”, hävdar IFAU.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.