Tummen ned för sänkta befordringskrav

POST2021-03-01
Konkurrensverket dömer ut regeringens promemoria om sänkta befordringskrav i postförordningen. Bristerna i promemorian är så omfattande att det inte går att ta ställning, anser myndigheten.

”En väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av rätt omfattning och till rimlig samhällskostnad är av central betydelse”, skriver Konkurrensverket i sitt yttrande. Enligt dagens postförordning ska 95 procent av de brev som lämnas in för inrikes befordran nå sin mottagare inom två dagar. I den promemoria som Konkurrensverket har yttrat sig över föreslås en sänkning av det kravet.

Enligt Konkurrensverket saknar underlaget flera viktiga konsekvensbeskrivningar av vad ett ändrat befordringskrav kommer att medföra, eller varför det ska genomföras. Myndigheten saknar bland annat resonemang kring varannandagsutdelning av post. En fråga som inte framgår av underlaget, är om syftet är att göra det möjligt för Postnord att införa varannandagsutdelning av post i hela landet, utöver den försöksverksamhet som just nu pågår i Skåne.

Posttjänsten är en samhällsviktig funktion där systemets omfattning, befordringstid, befordringskrav och finansiering är avhängiga av varandra, konstaterar Konkurrensverket. Förändras en av parametrarna påverkas också de övriga. Myndigheten anser att systemet därför inte kan beaktas i enskilda delar utan bör analyseras i sin helhet, vilket inte görs i underlaget.

”Sammantaget gör bristerna i det remitterade underlaget att det inte går att bedöma konsekvenserna av förslaget. Det gäller såväl för postmarknaden som för andra marknader som är beroende av en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst samt för helheten i det system som de fyra variablerna utgör. Av dessa skäl avstyrker Konkurrensverket förslaget om ändrade befordringskrav”, skriver myndigheten i sitt yttrande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.