Umeå universitet får betala en halv miljon kronor

HÖGSKOLAN2020-12-14
Datainspektionen, DI, utfärdar en sanktionsavgift på 550 000 kronor mot Umeå universitet. Lärosätet har hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och hälsa utan att skydda uppgifterna tillräckligt.

Efter en granskning av Umeå universitet konstaterar DI att universitetet brutit mot dataskyddsförordningen när det hanterat känsliga personuppgifter utan att vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna. Uppgifterna har under ett forskningsprojekt överförts till en amerikansk molntjänst.

Det är en grupp forskare vid universitet som från polisen begärt ut förundersökningsprotokoll kring våldtäkter mot män. Därefter har ett hundratal dokument skannats och lagrats, med uppgifter om bland annat misstanke om brott, namn, personnummer och kontaktuppgifter, men även känsliga uppgifter om sexualliv och hälsa. Därefter har uppgifterna lagrats i molntjänsten, trots att universitetet på sitt intranät informerat om att känsliga uppgifter inte bör lagras där.

”Molntjänsten och sättet som universitetet använder den på ger inte ett tillräckligt skydd för den här typen av personuppgifter”, understryker Linda Hamidi, som lett DIs granskning, i ett pressmeddelande.

Forskare har också i mejl till polisen vid flera tillfällen begärt kompletterande uppgifter och bifogat inskannade protokoll, trots att polisen påpekat det olämpliga i att skicka känsligt material över oskyddad e-post.

”Dessa händelser visar att universitet inte har vidtagit de åtgärder som behövs för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken”, konstaterar Linda Hamidi.

DI kritiserar också universitetet för att det inte anmält det inträffade som en personuppgiftsincident. Sammantaget gör de konstaterade bristerna att DI utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 550 000 kronor mot universitetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.