Universitet stäms för repressalier

ÖREBRO UNIVERSITET2018-11-16

Den professor vid Örebro universitet som anmälde en kollega för sexuella trakasserier fick ingen legitim utredning – i stället utsattes hon för repressalier, anser Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf, som nu stämmer universitetet för brott mot diskrimineringslagen.

Som Publikt tidigare rapporterat fick professorn nyligen sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen, AD, sedan Sulf stämt Örebro universitet för felaktig uppsägning.

Bakgrunden är att den kvinnliga professorn anmält en kollega för sexuella trakasserier. Universitetets egen utredning visade att inga sexuella trakasserier ägt rum. I stället anklagades kvinnan för kränkande särbehandling av kollegan och varslades om uppsägning av personliga skäl. Då parterna inte kunde nå förlikning i AD, valde Arbetsgivarverket, som företrätt staten, den ovanliga metoden att medge förbundets talan.

Nu har Sulf lämnat in en ny stämningsansökan till AD. I den hävdar förbundet att kvinnan utsatts för brott mot diskrimineringslagens repressalieförbud och yrkar på 175 000 kronor i ersättning till kvinnan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA