Upphävd tystnadsplikt för brevbärare utreds

POSTEN2020-05-08
Regeringen vill att Postnord och andra postoperatörer ska kunna stoppa brev som misstänks ha olagligt innehåll. Därför ska en särskild utredare se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt.

Enligt postlagens bestämmelser har den som hanterar brev och andra försändelser tystnadsplikt om vad man får reda på i hanteringen av försändelserna. Syftet är att skydda brevhemligheten och den personliga integriteten hos både avsändare och mottagare. Men reglerna är ett hinder för brevbärare och andra att agera om man misstänker att en försändelse innehåller något olagligt, som narkotika eller vapen. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt.

Syftet är att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete att förhindra illegal handel via post med narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel, samt med varor såsom dopingmedel, andra varor eller ämnen för framställning av narkotika, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska göras i samverkan med de brottsbekämpande myndigheterna.

”Vi ska ändra postlagen, så att det blir lättare för polisen och tullen att stoppa handel med droger och vapen på internet”, kommenterar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, S, beslutet i pressmeddelandet.

Den särskilde utredaren Kazimir Åberg ska också analysera och bedöma arbetsmiljöaspekter när det gäller postoperatörernas anställda och personal på utlämningsställen. Utredaren ska också bedöma hur förslagen påverkar den personliga integriteten och om de är förenliga med regeringsformens bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna, samt Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Utredningen ska vara klar 30 april 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.