Utökad inlåsning får hård kritik från JO

KRIMINALVÅRDEN2023-05-15

Bristande bemanning och svår platsbrist var inte godtagbara skäl att hålla intagna vid Kriminalvårdens anstalt Salberga inlåsta i sina celler två timmar längre än normalt varje dag, slår Justitieombudsmannen, JO, fast.

Intagna på Kriminalvårdens klass 1-anstalter, fängelserna i den högsta säkerhetsklassen, får enligt reglerna hållas avskilda högst tolv timmar per dygn i samband med den så kallade dygnsvilan. Förra sommaren fick dock kriminalvårdschefen vid Salbergaanstalten tillstånd av myndigheten att besluta om utökad inlåsning, med följden att de intagna låstes in i sina celler tidigare på kvällen och var inlåsta fjorton timmar per dygn.

”Kriminalvården måste vara organiserad så att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag samt verkställa påföljderna på ett säkert, humant och effektivt sätt”, konstaterar JO Katarina Påhlsson i ett pressmeddelande.

JO påpekar att redan att vara frihetsberövad innebär att man i stor utsträckning isoleras från naturlig gemenskap med andra. De negativa följderna bör enligt JO inte förstärkas i onödan genom att intagna hålls avskilda från varandra. Om det får pågå under längre tid kan det direkt försvåra deras anpassning i samhället, skriver JO i beslutet.

”Enligt min uppfattning kan personalbrist aldrig vara en rättsligt godtagbar anledning att hålla intagna avskilda”, framhåller Katarina Påhlsson i pressmeddelandet.

Enligt JOs utredning finns det också signaler om att inlåsningen var särskilt påfrestande för de intagna som delade cell.

”Mot bakgrund av det anförda är jag mycket kritisk till den utökade tiden för inlåsning i samband med dygnsvilan i anstalten Salberga sommaren 2022”, skriver Katarina Påhlsson i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA