Utredare anser att Mats Löfving bör skiljas från anställningen

POLISEN2023-02-22

Mats Löfving fattade beslut som rörde Linda H Staaf, trots att han var jävig. Rikspolischef Anders Thornberg bör därför överväga att skilja Mats Löfving från anställningen eller från befattningen som chef för region Stockholm, uppmanar den särskilde utredaren Runar Viksten som granskat härvan inom polisledningen. ”Thornberg rättar sig nog efter det”, säger Pär Renberg, ordförande för ST inom Polisen.

Av:  Börge Nilsson

Relationen mellan de båda höga polischeferna Mats Löfving, tidigare chef för Nationella operativa avdelningen, Noa, och Linda H Staaf, underrättelsechef vid Noa, var i fokus när rikspolischefens särskilt utvalda utredare Runar Viksten presenterade sin rapport vid en presskonferens onsdagen den 22 februari.

I Runar Vikstens utredning faller ingen skugga över Linda H Staaf som han bedömer var väl kvalificerad för sin tjänst som underrättelsechef. ”Jag har inte hittat några konstigheter vid rekryteringsförfarandet och ingenting motsäger att Linda H Staaf var den mest lämpade för tjänsten”, skriver han.

Inte heller övriga beslut som Mats Löfving fattat som hennes chef, visar på någon otillbörlig positiv särbehandling.

Hennes lön på 63 000 kronor 2016 låg vid tillsättningen långt under genomsnittet för liknande befattningar. En höjning till 71 250 var rimlig, menar Runar Viksten.

Hon var också en mycket duglig chef. Att hennes förordnande förlängdes med fyra år följde praxis, anser han.

Precis som för andra medarbetare var det kutym att hon fick publicera en bok som bisyssla.

Och hon hade såväl särskild utbildning som behov av ett eget tjänstevapen.

Därför ser inte Runar Viksten några hinder i sak för att hon fick tjänsten, fick högre lön, förlängt förordnande, godkänt på sin bisyssla som författare, samt ett eget tjänstevapen.

Fast det var inte hennes dåvarande chef Mats Löfving som borde ha fattat besluten.

Själva tjänstetillsättningen skedde innan de hade ett förhållande, enligt vad Runar Viksten funnit.

– Men i åtminstone i fyra fall har han fattat beslut som han inte borde ha fattat på grund av jäv, säger han.

Det är också därför Runar Viksten rekommenderar rikspolischef Anders Thornberg att överväga att skilja Mats Löfving från hans tjänst.

När Anders Thornberg frågade Mats Löfving om det funnits ett förhållande eller inte, så dementerade Löfving, konstaterar Runar Viksten.

– Genom det nekandet förhindrar han också att rikspolischefen vidtar adekvata åtgärder. Hela bilden med jävssituationen och den bristande lojaliteten, gör att det måste få konsekvenser. Jag ser allvarligt på att en hög polischef bryter mot grundlagsfästa principer, säger han.

Den grundlagsfästa princip som bryts med ett jäv är i detta fall objektiviteten, allas likhet inför lagen.

– Då tycker jag att här måste rikspolischefen överväga skiljande från anställning eller skiljande från befattning som chef, säger Runar Viksten.

Andra riktlinjer vad gäller personsäkerhet eller kränkande särbehandling har följts, anser han.

Två timmar efter att Runar Viksten presenterat rapporten framträdde också rikspolischefen Anders Thornberg inför media.

Han berättade vid sin presskonferens att han i närtid skulle ha ett arbetsrättsligt samtal med Mats Löfving.

Vilket beslutet kunde bli ville han inte gå in på.

– Det ska göras förutsättningslöst. Vi är en rättsvårdande myndighet.

Han betonade också att förundersökningar fortfarande pågår mot Mats Löfving.

Anders Thornberg beklagade att han så sent fått kännedom om förhållandet.

– Vi har riktlinjer, vi har rutiner för hur det här ska hanteras och hur man ska anmäla jäv och liknande. Men rutiner och riktlinjer hjälper inte om de inte följs.

Polisens myndighetskultur har inte präglats av öppenhet, men där måste det till en ändring, sade han på presskonferensen.

– På ren svenska: I svensk polis ska vi säga som det är. Medarbetare ska vara trygga med att när vi pratar om förhållanden, rykten eller förhållanden på arbetsplatsen, så ska vi göra det så tydligt att vi kan upptäcka och ta tag i missförhållanden.

Arbetet med att förbättra myndighetskulturen ska genomföras i samarbete med arbetstagarorganisationer och nationella skyddsombud.

– Om det i det arbetet framkommer att vi behöver ändra våra rutiner eller riktlinjer så ska det göras, sade Anders Thornberg.

Pär Renberg, ordförande för drygt 5 000 ST-medlemmar inom Polisen, säger att många tagit illa vid sig av chefshärvan. Själv är han bekymrad.

– Jag tycker naturligtvis det är beklämmande. Det behöver tillsättas något som går till botten med tystnadskultur, vänskapskorruption, ja hela den biten.

Problemen är inte nya.

– Vi har en problematik med tystnadskultur och repressaliekultur. Vi har haft en extern utredare som gjorde en rapport och kunde konstatera att 37 procent som svarade på enkäten uttryckte rädsla för att framföra kritiska synpunkter till sin chef eller uppåt i organisationen. Det är många och det är bekymmersamt.

Även om Linda H Staaf visat sig fullt kvalificerad för sin tjänst, så skadar bara misstanken om vänskapskorruption tilltron inom organisationen.

– Det har ju varit många elaka tungor och ryktesspridningar om att det är lätt att få en tjänst om du känner rätt person, i stället för att det styrs av vad du har för utbildning. Känner man att ens chef har blivit det för att den är kompis med den rekryterande chefen, kan man ju fråga sig om det är rätt person på rätt plats, säger Pär Renberg.

Mats Löfving kommenterade under eftermiddagen rapporten i ett skriftligt uttalande via Polisens presstjänst.

”Jag har just tagit del av Runar Vikstens presentation av sin rapport. Det var tungt att höra.

Jag noterar att han slår fast att de beslut jag har fattat som rör Linda Staaf är sakligt och objektivt korrekta, men jag konstaterar också att han är kritisk mot mitt agerande som chef, inte minst kopplat till frågan om jäv.

Med tanke på att det pågår en åklagarledd förundersökning, som i huvudsak rör samma frågor, har jag fått starka rekommendationer att i nuläget inte ge ytterligare kommentarer kring slutsatserna i rapporten.”

Detta har hänt

• Den 20 november 2014 utsåg regeringen Mats Löfving till chef för polisens nationella operativa avdelning, Noa.

• Den 17 februari 2015 anställde Mats Löfving Linda H Staaf som chef för underrättelseenheten vid Noa. Rekryteringen var i sak korrekt, enligt Runar Vikstens rapport.

• Senast sommaren 2015 inledde Linda H Staaf och Mats Löfving en relation som varade till sommaren 2021.

• Den 1 september 2016 höjde Mats Löfving Linda H Staafs lön från 63 000 kronor till 71 250 kronor. Motivet var att lönen var felaktigt satt, en uppfattning utredaren delar.

• Den 27 juni 2018 godkände Mats Löfving Linda H Staafs planer på att skriva kriminalromaner. Bisysslan är inte i strid med hennes anställning. I sak korrekt enligt Runar Viksten.

• 20 augusti 2018 beslutar Mats Löfving att förlänga Linda H Staafs förordnande som chef till den 28 februari 2023. I sak korrekt, enligt utredningen.

• 14 juli 2020 beslutar Mats Löfving att tilldela Linda H Staaf tjänstevapen och ammunition. I sak korrekt, Staaf är behörig och har behov, enligt Runar Viksten.

• 8 september 2020 anmälde dåvarande chefen för avdelningen för särskilda utredningar uppgifter om att Mats Löfving ska ha slagit Linda H Staaf och varit elak mot henne. Att slag förekommit förnekas av Staaf. Åklagare beslutar inte inleda förundersökning. 23 oktober 2020 beslutar myndigheten att inte gå vidare med ärendet arbetsrättsligt.

• 13 december 2021 lämnas en polisanmälan in efter att Linda H Staaf kontaktat säkerhetsskyddschef Ari Stenman. Staaf, som har en ny relation, är oroad över hur Löfving ska reagera på det. Åklagare inleder inte förundersökning. 20 maj 2022 fattade myndigheten beslut att avskriva ärendet från vidare handläggning.

• 19 januari 2022 föranleder en rapport från en forskare vice överåklagare Bengt Åsbäck att anmäla misstänkt tjänstefel gällande tillsättningen av Linda Staaf. Förundersökning inleds inte.

• 13 december 2022 anmäler rikspolischef Anders Thornberg Mats Löfving för misstänkt jäv. Löfving ska som ordförande i Polismyndighetens nationella skyddskommitté haft ett förhållande med en facklig ledamot. Åklagare inleder inte förundersökning.

• 12 december 2022. Vice överåklagare Bengt Åsbäck inleder förundersökning mot Mats Lövfing för grovt tjänstefel gällande tjänstetillsättningen 2015.

• 22 december 2022 inleder Bengt Åsbäck förundersökning om tilldelningen av tjänstevapen.

• 15 februari 2023 meddelar Bengt Åsbäck att förundersökningarna fortsätter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Jäv Tjänstefel
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA