Utredare ser över mindre myndigheters framtid

STATSFÖRVALTNING2023-09-15

En särskild utredare ska se över mindre myndigheters uppgifter och organisering. Enligt ett pressmeddelande från regeringen är en del av uppdraget att föreslå vilka myndigheter som kan avvecklas.

Utredaren ska i sin analys titta på myndigheter som har upp till 100 årsarbetskrafter. Syftet är enligt pressmeddelandet att skapa bättre förutsättningar för regeringens styrning och att främja en välfungerande statsförvaltning med hög kostnadseffektivitet och hög samhällsekonomisk effektivitet. Utredningen är ett steg mot regeringens ambition att antalet myndigheter ska minska, skriver regeringen i pressmeddelandet.

”Många mindre myndigheter står inför liknande utmaningar när det gäller kostnader och resurser. Regeringen behöver därför ta ett samlat grepp för att säkerställa att statsförvaltningen är organiserad på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skattemedel används där de gör mest nytta”, framhåller civilminister Erik Slottner, KD, i pressmeddelandet.

I pressmeddelandet konstateras att mindre myndigheter kan ha vissa fördelar genom att de kan specialisera sig och har mindre behov av samordning inom myndigheten, men att de samtidigt har svårare än stora myndigheter att uppnå stordriftsfördelar och relativt sett högre kostnader.

Utredningen ska analysera myndigheternas uppgifter och föreslå vilka myndigheter eller delar av myndigheter som bör avvecklas, samt till vilken eller vilka myndigheter som eventuella kvarvarande uppgifter bör överföras. Översynen omfattar inte universitet och högskolor, myndigheter som leds av en nämnd eller vars uppgifter anges i grundlag. Domstolarna, som inte är förvaltningsmyndigheter, omfattas inte heller av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA