Utredning föreslår åtgärder för att förstärka säkerheten vid förvar

MIGRATIONSVERKET2024-01-11

I ett delbetänkande föreslår Förvarsutredningen flera lagändringar i syfte att stärka ordningen och säkerheten inom Migrationsverkets förvar. ”Att förvaren är trygga och säkra platser för både personal och förvarstagna är helt grundläggande”, understryker migrationsminister Maria Malmer Stenergard, M, i en kommentar.

I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att det förekommer att narkotika och vapen förs in på Migrationsverkets förvar, vilket skapar en otrygg situation för såväl förvarstagna som anställda. Nu lämnar en pågående statlig utredning, Förvarsutredningen, ett delbetänkande med förslag som syftar till att ge Migrationsverket större möjligheter att agera.

”De förslag som utredningen nu har lämnat ger bättre förutsättningar för Migrationsverket att bedriva förvarsverksamheten, som är en viktig del i arbetet med återvändande. Vi kommer nu att skicka förslagen på remiss och därefter arbeta för att genomföra dem snarast möjligt, kommenterar Maria Malmer Stenergard utredningsbetänkandet i pressmeddelandet.

Bland de förslag som utredningen lagt fram finns införandet av en allmän inpasseringskontroll på enskilda förvar och möjligheter att genomföra rumsvisitation och säkerhetskontroller inne på förvaren med hjälp av metalldetektor eller andra hjälpmedel. Utredningen vill även öppna för införande av så kallade glasrutebesök under övervakning.

Ett annat av utredningens förslag är att Migrationsverket ska kunna förordna väktare för att utföra transporter och bevakning av förvarstagna som vistas utanför förvaret, exempelvis vid vård eller behandling. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA