Utredning vill skärpa arbetsmiljölagen

ARBETSMILJÖ2022-09-06

De regionala skyddsombudens tillgång till mindre arbetsplatser bör utökas, anser en utredning om de regionala skyddsombudens roll. Den särskilde utredaren föreslår en skärpning av arbetsmiljölagen och ökad budget för verksamheten.

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet har utretts av den särskilde utredaren Magnus Sverke. I slutbetänkandet konstaterar utredningen att de regionala skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet framför allt på mindre företag och föreslår därför att de får utökad tillgång till dessa arbetsplatser.

Utredaren konstaterar att arbetsmiljön generellt är sämre i kvinnodominerade yrken och branscher jämfört med mansdominerade yrken och branscher. Även psykisk ohälsa och sjukfrånvaro är högre inom kvinnodominerade områden som vård, omsorg och utbildning.

”De regionala skyddsombudens verksamhet är en central del av den svenska modellen för arbetsmiljöarbetet. De kan också motverka arbetslivskriminalitet. Jag ser nu fram emot att sätta mig in i utredningens förslag närmare”, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson enligt ett pressmeddelande.

Enligt utredaren består en stor del av den svenska arbetsmarknaden av små företag och offentliga organisationer med färre än 50 anställda. Var tredje anställd i Sverige arbetar på en liten arbetsplats. Arbetsställen med minst 50 arbetstagare ska ha en skyddskommitté som deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följer hur arbetet genomförs. Små arbetsplatser omfattas inte av det kravet.

Utredningen anser att de regionala skyddsombud som utses av de fackliga centralorganisationerna gör ett viktigt jobb på de mindre arbetsplatserna. Därför föreslås att deras tillträdesrätt utvidgas.

Utredningen föreslår också att det statliga anslaget till den regionala skyddsombudsverksamheten höjs med 10 miljoner kronor årligen under en treårsperiod med start 2024. Liksom tidigare ska ett regionalt skyddsombud också kunna utses av fackförbund som har en medlem vid arbetsstället.

Enligt facken finns det branscher eller verksamheter där deras regionala skyddsombud i högre utsträckning saknar tillträde, även om det finns kollektivavtal. Förutom byggbranschen gäller det även bland annat städning, sanering, frisörsalonger, skönhetsbranschen, kultur och media.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA