Bild: Mostphotos

Utredningsförslag kan tvinga SJ byta namn

SPÅRTRAFIKEN2020-10-23
SJ kan tvingas byta namn om förslaget till gemensam nationell biljettförsäljning för kollektivtrafik genomförs, varnar bolaget i ett remissvar.

SJ är i remissvaret positivt till det grundläggande förslaget i utredningen att skapa en digital infrastruktur som binder ihop olika aktörers befintliga biljettsystem. Men utredningens övriga förslag ifrågasätter bolaget bestämt i remissvaret. Förslaget att avskilja SJ försäljningskanaler slår sönder SJs fundamentala verksamhetsprocesser och straffar innovation och utveckling, skriver bolaget i ett pressmeddelande. En annan och mycket kostsam konsekvens blir att SJ tvingas byta namn och investera i ett nytt varumärke.

Utredningens förslag att skapa en digital infrastruktur som binder ihop olika kollektivtrafikanordnares befintliga system skulle bland annat underlätta för resor mellan olika regionala trafiksystem, skriver SJ. Sammantaget skulle detta kunna leda till en ökad andel kollektiva resor och därmed också bidra till att uppfylla de klimatpolitiska målen.

Däremot är bolagets kritiskt till utredningens förslag att skapa en nationell åtkomstpunkt för mobilitetstjänster. Det tar inte tillräcklig hänsyn till vilken data som redan finns tillgänglig, anser SJ. Dessutom väntas EU inom en snar framtid komma att ställa kompletterande krav på medlemsländerna. SJ ifrågasätter behovet av ytterligare nationell lagstiftning på detta område som föregår kommande EU-krav, skriver bolaget.

Också förslaget om en statlig konkurrensneutral försäljningskanal är problematiskt och saknar enligt SJ analys och konsekvensbeskrivningar. Utredningens förslag är svagt underbyggda och skulle om de genomförs slå sönder SJs nuvarande struktur.

”Försäljningskanalerna är ryggraden i SJs viktigaste processer. Att avhända SJ rådigheten över allt detta skulle slå sönder företaget och vara ett fundamentalt ingrepp i verksamheten”, skriver bolaget i pressmeddelandet. 

Utredningens förslag är att det nya biljettsystemet ska etableras med namnet SJ. SJs bedömning är att bolaget kommer att tvingas byta namn och investera i ett nytt varumärke om förslagen genomförs. Ett namnbyte för det nuvarande bolaget skulle enligt pressmeddelandet leda till praktiska och fysiska konsekvenser för fordon, lounger, butiker, kontorslokaler, åkstationer, uniformer och så vidare, liksom åtminstone dubblerade kostnader för marknadsföring jämfört med i dag under flera år framöver.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Spårtrafiken
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.