Utskott kräver bättre tågunderhåll

JÄRNVÄGEN2014-06-09
Statens ansvar för järnvägsunderhållet måste ses över, och Trafikverket måste bygga upp kompetens för inspektioner. Det anser en majoritet i riksdagens trafikutskott, som föreslår fyra tillkännagivanden om järnvägen till regeringen.

Trafikutskottets förslag till tillkännagivanden gäller underhåll av järnvägarna, kapacitetstilldelning och trafikledning, statistik över punktligheten i tågtrafiken samt uppdragen för SJ AB, Green Cargo AB och Jernhusen AB. Till grund för förslagen ligger motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I utskottet fick de även stöd av Sverigedemokraterna och därmed majoritet. Regeringspartiernas ledamöter reserverade sig.

När det gäller underhållet av järnvägen pekar utskottet pekar på att brister lett till flera allvarliga urspårningar på senare tid. Ändå har regeringen valt att dra ner på underhållet för 2014. Utskottet anser att Trafikverket omedelbart måste bygga upp kompetens för att självständigt kunna inspektera både järnvägens skick och det arbete som utförs av entreprenörer. Regeringen bör se till att detta sker. Regeringen bör också se över statens samlade ansvar för järnvägsunderhållet i takt med att underhållskontrakten löper ut.

Utskottet vill också att regeringen skyndsamt utreder kapacitetstilldelning och trafikledning. Utskottet hänvisar till att rapporter från Riksrevisionen och Transportstyrelsen visat att Trafikverkets arbete inom kapacitetstilldelning och trafikledning kan bli bättre.

Ett annat tillkännagivande gäller offentlig statistik över resande och tågens punktlighet. Utskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att utreda dels hur tillgången på tillförlitlig och offentlig statistik över punktlighet kan säkerställas, dels hur statistik över resande kan göras offentlig.

Utskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att se över hur uppdragen för SJ AB, Green Cargo AB och Jernhusen AB kan bli tydligare, så att samhällets behov av klimatsmarta järnvägstransporter med användaren i centrum kan tillgodoses på ett bättre sätt än i dag. Utskottet anser att järnvägens statliga aktörer ska ha ett tydligt samhällsuppdrag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.