Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos

Vårdstudier vanligt val vid omställning

OMSTÄLLNING2023-02-02

Utbildningar till bristyrken inom sjukvården samt polisutbildningen är de vanligaste studievalen bland dem som hittills fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd, visar CSNs statistik.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, redovisar nu samlad statistik över vilka som har beviljats det nya omställningsstudiestödet. I fortsättningen kommer statistik att redovisas månadsvis av myndigheten.

Det är stor spridning mellan olika utbildningar som de sökande har valt. De populäraste utbildningarna bland de drygt 600 som så här långt fått ja på sin ansökan är sjuksköterska, 30 sökande, och medicinsk sekreterare/vårdadministratör, 24 sökande. Men också polisutbildningen har lockat 20 sökande.

Det är en klar dominans av kvinnor bland dem som fått omställningsstudiestöd. Sex av tio beviljade ansökningar har hittills kommit från kvinnor. De tre storstadslänen dominerar så här långt. Mer än hälften – 371 av 605 – kommer från Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. Knappt hälften av alla som sökt och beviljats stöd för sin valda utbildning, 47 procent, är anställda i offentlig sektor.

Den stora tyngdpunkten ligger enligt CSNs statistik i åldersspannet 40–49 år. En tredjedel av dem som fått studiestödet beviljat återfinns i den åldersgruppen, 211 av de 605.

Tio-i-topp bland yrkesval

  • Sjuksköterskeprogrammet 30
  • Medicinsk sekreterare/vårdadministratör 24
  • Masterprogram 24
  • Polisprogrammet 21
  • Frontend-utvecklare 15
  • Kompletterande pedagogisk utbildning 14
  • .NET-utvecklare 14
  • Redovisningsekonom/konsult 13
  • Byggnadsingenjör 12
  • Socionomprogrammet 12

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA