Vill avskeda professor för olovlig frånvaro

HÖGSKOLAN2023-06-14

Lunds universitet vill avskeda en professor som vägrat återgå i tjänst efter tjänstledighet och utlandsjobb. Arbetsgivarens förtroende är förbrukat, står det i anmälan till Statens ansvarsnämnd.

Professorns tjänstledighet började 2018 och förlängdes i flera år. Enligt anmälan till Statens ansvarsnämnd hade den anställde varje år sagt att han skulle komma tillbaka nästa år, men så skedde inte. I juni förra året informerade Lunds universitet professorn om att han inte skulle beviljas ytterligare ledighet, utan förväntades komma tillbaka till lärosätet 1 januari 2023.

Flera sidor i anmälan består av referat av den omfattande mejlväxling och enstaka möten som sedan följde. Den anställde krävde att få fortsatt tjänstledighet, och anmälde sin chef för kränkande särbehandling och begärde att få byta institution. Professorn framhöll också att andra har fått längre tjänstledigheter, och erbjöd sig slutligen att arbeta på deltid under 2023.

Men när professorn inte infann sig vid årsskiftet varnade arbetsgivaren för arbetsrättsliga konsekvenser, och i mars meddelade universitetets HR-chef att man hade för avsikt att gå vidare med en anmälan till Statens ansvarsnämnd. Nämnden ansvarar för disciplinfrågor gällande vissa högre tjänster i staten, bland annat professorer.

Professorn informerades samtidigt om att han skulle bli återbetalningsskyldig, eftersom lön hade betalats ut sedan den förväntade återgången vid årsskiftet.

Den anställdes fackliga organisation Saco-S har deltagit i förhandlingar och kritiserat lärosätet för att ha otydliga rutiner och praxis kring tjänstledighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA