Annons:

Nyhet

Nyheter

I nyhetsarkivet hittar du de nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet.

insynNyhetAllmänheten får inte rätt till insyn i elektroniska handlingar. Först måste frågan om hur den personliga integriteten ska skyddas utredas mer.
emuNyhetTCO-ekonomen Roland Spånt är kritisk till EMU-utredningens förslag och svenskt medlemskap.
infrastrukturNyhetÅr 2004 startar arbetet med regeringens stora infrastruktursatsning. 364 miljarder kronor satsas på utbyggnaden av kommunikationerna.
avtalNyhetST och OFR ger upp kravet att det lokala arbetet med lönebildningen ska vara igång innan ett nytt centralt avtal skrivs på. Nu fortsätter förhandlingarna enligt ursprunglig tidsplan.
NyhetAMS och Riksförsäkringsverket, RFV, har fått regeringens uppdrag att tillsammans utveckla en organisation för arbetslivsinriktad rehabilitering. Den ska rikta sig till sjukskrivna som har en anställning de inte kan återgå till.
NyhetRegeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utvärdera avregleringarna på tele-, el-, post-, inrikesflyg-, taxi- och järnvägsmarknaderna.
NyhetSkatte- och kronofogdemyndigheterna drabbades förra året av nära 200 incidenter med hot eller våld. Ett nytt system ska lära personalen att klara hotfulla situationer.
integritetNyhetEtt alltför tunt förslag om integritet i arbetslivet, tycker facken. Reidunn Lauréns utredning kan till och med försvaga skyddet för den anställde, enligt TCO-juristen Ingemar Hamskär.
revisorskritikNyhetDomarnas avtal, som slöts 2000, gav alldeles för stora höjningar, anser Riksdagens revisorer.
arbetsförmedlingenNyhetVarje dag möter arbetsförmedlare etnisk diskriminering. Ändå görs få anmälningar mot arbetsgivarna. I stället anmäls förmedlarna.
datadirektivetNyhetKonfirmandläraren Bodil Lindqvists hemsida strider inte mot EUs datadirektiv. Den bör klassas som konst, anser EU-kommissionen.
åklagarväsendetNyhetArbetsbeskrivningar saknas och lönekriterierna är dåligt kända. Ändå är många ST-medlemmar på landets åklagarmyndigheter beredda att löneförhandla själva med chefen.
NyhetSysselsättningsuppgången för de statliga myndigheterna har stannat upp. Nästan hälften av myndigheterna beräknar överskrida anslagen för 2003. Det visar en undersökning från Arbetsgivarverket.
flyktingarNyhetTrapphusen är trasiga och nerklottrade. På en vägg är ett hakkors målat. I ett hus luktar det urin. Dörrarnas namnskyltar är tomma. Innanför varje dörr bor asylsökande som hoppas bli insläppta i ”det riktiga Sverige”.
amsNyhetAktivitetsgarantin ökar inte de arbetslösas möjlighet att få ett reguljärt arbete.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Nyhet