Dags att placera pensionen

PÅ JOBBET: DITT JOBB2006-05-09
Våren är den tid då anställda på statliga myndigheter ska placera sin avtalspension. Det gäller både förstagångsväljare och dem som valt tidigare år. Du som fyllt 61 år har också möjlighet att ta delpension. Här är förutsättningarna.
Avtalspensionen regleras i ett kollektivavtal, PA 03, mellan Arbetsgivarverket och Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår. Denna pension är ett komplement till din allmänna pension och betalas ut som ålderspension eller efterlevandepension.

Pensionsavtalet gäller från 2003 för anställda på myndigheter och affärsverk inom Arbetsgivarverkets område. Till skillnad från det gamla avtalet PA 91 – som var en förmånsbaserad pension och i runda tal motsvarade 10 procent av slutlönen – är PA 03 i huvudsak ett avgiftsbaserat system. Det betyder att din arbetsgivare årligen betalar in en avgift och att avkastningen på de pengarna avgör storleken på din avtalspension.

År 2003 kom också avtalet om delpension från 61 års ålder.

 

AVGIFTSBESTÄMD ÅLDERSPENSION

Den består av två delar – individuell ålderspension och Kompletterande ålderspension (Kåpan). Arbetsgivaren betalar för din räkning in en pensionsavgift som motsvarar 4,3 procent av din årslön upp till 30 inkomstbasbelopp eller 1 335 000 kronor. Av de 4,3 procenten går 2,3 procent till den individuella ålderspensionen, som du ska placera själv, och 2 procent till Kåpan. Kåpan placerar du inte själv utan den förvaltas av Kåpan Pensioner.

Vilka omfattas av individuell ålderspension?

Alla som är födda 1943 och senare (för flygledare från 1948). Övergångsregler gäller för dem som är födda 1943–1972. De har även en förmånsbestämd del enligt det tidigare avtalet PA 91 och den blir mindre för varje senare årskull. Först de som är födda 1973 omfattas helt av den nya, avgiftsbaserade avtalspensionen.

Från vilken ålder tjänas avtalspensionen in?

Från 23 års ålder och längst tills du fyllt 65 år, för flygledare 60 år. En del anställda inom Försäkringskassan som är födda före 1947 har också en pensionsålder vid 60 år. Enligt lag har du rätt att fortsätta arbeta tills du blir 67 år men då betalar din arbetsgivare inte in någon pensionsavgift för dig.

Kåpan tjänar du in från 28 års ålder.

Är all förmånsbaserad pension borta?

Nej. Om din årslön överstiger 30 inkomstbasbelopp och du har förvärvsarbetat i minst 30 år får du 60 procent av lönedelen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönedelen mellan 21 och 30 inkomstbasbelopp. Ett inkomstbasbelopp är i dag 44 500 kronor.

När ska jag placera pensionspengarna?

Varje vår, i år från vecka 16, får du ett avgiftsbesked från Statens pensionsverk där du kan utläsa vad din arbetsgivare betalat in under föregående år. I år placerar du det som satts in 2005 och du avgör själv om ett traditionellt livförsäkringsbolag eller ett fondförsäkringsbolag ska förvalta pengarna. Är du förstagångsväljare får du ett valpaket med valblankett och ytterligare information och råd om valet.

Kan jag ta ut pension före 65?

Ja, du kan göra förtida uttag från tidigast 61 års ålder. Det gäller både den förmånsbestämda och avgiftsbestämda ålderspensionen, men gör du det minskar din månatliga pension för resten av livet. Ett bättre alternativ är delpension (se nedan).

Finns efterlevandepension?

Ja, den betalas ut till din efterlevande make, sambo eller registrerade partner som en omställningspension i sex år. Har du barn betalas efterlevandepension ut tills barnet fyller 20 år.

 

DELPENSION

Du som arbetar vid statliga myndigheter och affärsverk kan ta ut delpension, men den är inte en rättighet utan en möjlighet. Din arbetsgivare avgör om verksamheten medger det och de ekonomiska förutsättningarna.

Vad krävs för att få delpension?

Du kan tidigast ta ut sådan från den månad då du fyller 61 år och du måste ha arbetat i tio år hos arbetsgivare som har kollektivavtal. Delpension gäller också för dig som är född före 1943. Som längst får du delpension till och med den månad du fyller 65 år. Arbetar du längre får du enbart ut lön för den tid du arbetar.

Hur stor delpension kan jag ta?

Du måste arbeta minst 50 procent av heltidstjänstgöring och ta delpension för resten av tiden (= pensionsgrad 50 procent). Det du förlorar i lön för att du gått ner i tid kompenseras till 60 procent. Du kan givetvis arbeta mer än halvtid och ta ut mindre delpension.

Kan jag förvärvsarbeta när jag har delpension?

Inte enligt grundregeln – såvida du inte gör upp om annat med din arbetsgivare.

Hur påverkas min allmänna pension?

Delpensionen är inte pensionsgrundande och därför minskar inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet i samma grad som du tar ut delpension. Går du till exempel ner i halvtid betalar arbetsgivaren in avgift enbart för den tid du arbetar, det vill säga halv pensionsavgift. Bara den del av din årslön som ligger under taket för vad som kan ge allmän pension – 7,5 inkomstbasbelopp eller 333 750 kronor – påverkas.

Hur påverkas avtalspensionen?

Inte alls. Arbetsgivaren betalar in samma avgift som på heltidslönen.

Var får jag mer information?

Mer om både avtalspensionen och råd i samband med pensionsvalet får du från Offentliganställdas förhandlingsråd på www.ofr.se om du klickar dig fram till »PA 03 guiden« och från Statens pensionsverk: www.spv.se eller tel 020-
51 50 40. Detsamma gäller information om delpensionen. n

ANDRA REGLER I BOLAGEN

Statliga bolag har andra pensionsregler. Om du arbetar vid till exempel Posten följer du ITP-P. Det bygger på det i huvudsak förmånsbaserade avtalet ITP mellan Privattjänstemannakartellen och Svenskt Näringsliv. Nyligen har ett nytt pensionsavtal blivit klart för de privata tjänstemännen (se sidan 11). Det betyder att även Postens anställda kommer att få ett nytt pensionsavtal framöver. Mer information om ITP finns på www.ptk.se

När det gäller delpension kan olika lokala möjligheter finnas. Till exempel Posten har ett ensidigt arbetsgivarbeslut (alltså inte ett avtal) om följande: Vid övertalighet eller risk för sådan har du möjlighet att få delpension från 60 års ålder, förutsatt att du inte behöver ersättas genom nyrekrytering på den del som delpensionen utgör.

ÄMNEN:

Allmän pension
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.